Vier zaken voormalig hoofd VDC

Juridische strijd Schotte tegen Gumbs duurt voort

Juridische strijd Schotte tegen Gumbs duurt voort

Willemstad – Voormalige hoofd van de Veiligheidsdienst Curaçao (VDC) Edsel Gumbs is nog altijd verwikkeld in een juridische strijd tegen het Land. Onlangs was de behandeling van vier lopende bodemzaken. De rechter heeft in alle zaken uitspraak bepaald op 23 april.

Advertentie

De behandeling op 26 maart had betrekking op vier lopende bodemzaken inzake bezwaarschriften die Gumbs bij het Gerecht heeft ingediend.

  • De eerste is tegen de aan hem opgelegde toegangsontzegging bij besluit van de minister van Algemene Zaken van 27 oktober 2010 (toenmalig MFK-premier Gerrit Schotte);
  • de tweede is de aan hem opgelegde toegangsontzegging bij besluit van de minister van Algemene Zaken van 24 november 2010 (ook Schotte);
  • de derde is gericht tegen het besluit van de ministers van Algemene Zaken en Justitie van 1 juni 2011 (Schotte en toenmalig PS-minister Elmer ‘Kadè’ Wilsoe) om hem tijdelijk te belasten met andere werkzaamheden (bij de gevangenis);
  • en de vierde, tot slot, tegen de aan hem opgelegde toegangsontzegging bij besluit van de minister van Algemene Zaken van 4 september 2011 (dus ook Schotte die een jaar later zou vertrekken).

Tegen de eerste drie opgelegde maatregelen heeft Gumbs eerder ook een verzoek bij het Gerecht ingediend om de beslissingen te schorsen hangende de bodemzaken, hetgeen ook in alle drie de zaken door het Gerecht is toegewezen.
Nu zal de bodemrechter in alle vier zaken moeten oordelen of de bezwaren die Gumbs tegen de maatregelen heeft ingebracht, gegrond zijn.
Daarnaast vordert het voormalig hoofd van de veiligheidsdienst VDC in alle procedures dat verweerder – het Land/de overheid – wordt veroordeeld om hem een bedrag aan schadevergoeding te betalen.
Het verweer van het Land komt in alle vier de zaken erop neer dat de bezwaren van Gumbs ongegrond zijn en dat er geen grondslag is voor toekenning van schadevergoeding.
Gumbs werd eind 2010 als hoofd van de VDC eerst kortstondig opgevolgd door voormalig gezaghebber Liza Dindial, die echter na het eerste vonnis waarin Gumbs in het gelijk werd gesteld snel bedankte en opstapte. Later werd Michael Römer aan de top van de VDC aangesteld, eerst als interim, en sinds enige tijd vast.

Bron: Antilliaans Dagblad

Advertentie

back home

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *