Vijf jaar Dag van de Man

dag van de manWILLEMSTAD — De Dag van de Man wordt ieder jaar op 1 augustus op Curaçao gevierd.
Dit jaar zal voor de vijfde keer bij deze bijzondere dag worden stilgestaan.
Deze dag kwam vijf jaar terug tot stand op initiatief van de Stichting Tegen Kindermishandeling van Corah Kooistra.
Ter gelegenheid van de viering wordt er dit jaar een speciale workshop voor mannen georganiseerd.

Het idee voor de Dag van de Man ontstond vanwege de gedachte dat mannen op het eiland meer aandacht en erkenning moesten krijgen.
De stichting heeft zich sinds de eerste viering van de Dag van de Man onder meer geconcentreerd op het recht van vaders om bij hun kinderen te kunnen zijn.
In een persbericht constateert de stichting dat zij gemerkt heeft dat veel mannen onvoldoende aandacht van hun vrouwelijke partners krijgen en sommigen zelfs mishandeld worden.
Dit was voor de stichting aanleiding om een meldpunt geweld tegen mannen op te richten, om mannen bij te staan die mishandeld worden of wier rechten als vader en echtgenoot niet worden erkend.
In 2012 kreeg het centrum over het gehele jaar 260 meldingen binnen.

Naast het aanbieden van steun aan mannen zorgt het meldpunt, bijgestaan door de Stichting Tegen Kindermishandeling, ook voor vorming van mannen op het eiland.
Dit laatste vanwege het grote aantal mannen die hun vrouwen misbruiken en die hun verplichtingen niet nakomen.
In de afgelopen jaren heeft de stichting kunnen constateren dat er sprake is van een toename van vrouwen die hulp nodig hebben.

De stichting geeft al jaren steun aan zowel mannen, vrouwen als kinderen.
Bij de stichting kan gratis worden aangeklopt om hulp.

In verband met de vijfde viering van de Dag van de Man roept de Stichting Tegen Kindermishandeling op deze dag bedrijven, instituten en de gemeenschap op om speciale aandacht aan mannen te besteden middels lezingen, cursussen en sociale activiteiten voor het gezin.
De stichting organiseert op deze dag zelf een verkiezing van de man van het jaar, terwijl er op 10 en 11 augustus een workshop met de titel Ken di hòmber no sa yora (Wie zegt dat mannen niet huilen, red.) zal worden gehouden in het Sentro di Edukashon Holistiko
Familiar op de Rooseveltweg 310 (de voormalige Geoffrey’s Gym).
Voor inschrijving dient men zich te registreren via [email protected] of via telefoonnummer 522-1235.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *