Visie belangrijk voor monumentenstad

Willemstad – De overheid moet bepalen of zij een monumentenstad belangrijk vindt en zo ja, daarnaar acteren! Dat stelt Marcel Dennert, de directeur van NV Stadsherstel. ,,We vragen niet om geld, maar om langetermijnvisie, beleidsvorming, consistentie en daadkracht in de uitvoering. Het is de hoogste tijd voor concentratiebeleid, een beproefde strategie ten tijde van financiële krapte.”

De twee panden aan de Bargestraat waar vorige week is ingebroken. FOTO’S CW-PHOTOGRAPHY ©2013

De twee panden aan de Bargestraat waar vorige week is ingebroken.
FOTO’S CW-PHOTOGRAPHY ©2013

Met deze uitspraak reageert Dennert op de inbraak in twee panden in Scharloo vorige week waarbij een groot aantal airco’s werd gestolen.
Diefstal, vandalisme, leegstand en slecht betalende huurders zijn helaas geen onbekende verschijnselen in de binnenstad.

,,Onze organisatie zet zich onvermoeibaar in voor het behoud van de monumentale binnenstad. Vergroten van de leefbaarheid en bedrijvigheid zien wij als belangrijkste doel. Echter, zonder consistente visie vanuit de regering is het moeilijk voor organisaties zoals NV Stadsherstel en Stichting Monumentenzorg Curaçao, maar ook voor private monumenteneigenaren om het hoofd boven water te houden en te blijven werken aan het herstel en behoud van het Curaçaos monumentaal erfgoed”

,aldus de directeur van Stadsherstel.

Vorige week zijn twee stadsherstelpanden in Scharloo het doelwit geworden van inbrekers.
pand-2Bij de inbraak, die alle schijn heeft van een goed georganiseerde actie, zijn 25 airco’s buitgemaakt.
De apparatuur is waarschijnlijk via de achterzijde van de panden afgevoerd naar de recent geasfalteerde weg aan de achterzijde van Fleur de Marie.
De panden, beide aan de Bargestraat, stonden al geruime tijd leeg.
Verwacht wordt dat de totale schade ruim 100.000 gulden bedraagt.
Het politieonderzoek in deze zaak is nog in volle gang.
Dennert pleit herhaaldelijk voor inzicht en visie met betrekking tot de monumentale binnenstad vanuit de overheid.
De Monumentenraad heeft in november 2012 een beleidsnota aan het toenmalige interim-kabinet Betrian aangeboden waarin verschillende aanbevelingen werden gedaan.
Volgens de directeur van Stadsherstel betekent een monumentaal beleid niet dat er geen ‘nieuwe ontwikkelingen’ kunnen plaatsvinden.

,,Integendeel”

, zegt Dennert,

,,we hebben in de binnenstad, onder andere bij het Rifgebied, stukken Penstraat, Zwaan en stukken private grond tussen de kade en Fleur de Marie, nog voldoende ruimte voor klein- en grootschalige ontwikkeling.”

Met een doelgericht binnenstadbeleid wordt ook de bewoning gestimuleerd en de infrastructuur geoptimaliseerd.

,,Overheidsinstanties en diensten horen in de binnenstad in plaats van daarbuiten.
Belangrijk is dat het Waaigat verder wordt ontwikkeld, er meer politie in de stad aanwezig is en buurtopbouwwerk blijft plaatsvinden.
Dan trekt economische activiteit vanzelf weer aan.
Dus focus op leefbaarheid, een goede mix van bedrijvigheid en wonen, veiligheid, behoud en ontwikkeling”

, aldus de Stadshersteldirecteur.

Concluderend zegt Dennert gepassioneerd:

,,Deze ideeën zijn zeker uitvoerbaar en zelfs op korte termijn. Ze zijn de afgelopen jaren steeds door verschillende experts, adviseurs en technici ontwikkeld. Deze bevolking is gezegend met een historische binnenstad. Als we nu niet in actie komen, visie omarmen en besluiten nemen, zullen de generaties hierna zich verbazen over de weinig veranderingsgezinde benadering.”

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *