VK | Vijftig Nederlandse agenten naar Sint Maarten

Door Charlotte Huisman | Volkskrant

gerard-bouman-50 RSTers naar sxm

Op Sint Maarten zijn de problemen het grootst in versmelting boven- en onderwereld

Nederland stuurt begin komend jaar vijftig politiemensen naar Sint Maarten, voornamelijk rechercheurs. Die gaan er de georganiseerde en ondermijnende criminaliteit bestrijden, zeker tot eind 2017.

De Nederlandse Politie begint in september met de werving. De zending, die ruim 20 miljoen euro kost, gaat volgens korpschef Gerard Bouman niet ten koste van het politiebudget in Nederland.

De Nederlandse minister van Justitie heeft in samenspraak met zijn collega’s van de landen Aruba, Curaçao en Sint Maarten eerder dit jaar besloten dat Nederland zich meer gaat bemoeien met de rechtshandhaving in het Caribisch deel van het Koninkrijk.

Doel is de politie, het Openbaar Ministerie en de rechterlijke macht er structureel te versterken. Voor deze Nederlandse interventie is in juli een ‘Masterplan Versterking Rechtshandhaving Caribisch deel van het Koninkrijk’ opgesteld, in samenwerking met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het Openbaar Ministerie.

Vooral op Sint Maarten wil Nederland hard aan de slag, omdat daar de problemen het grootst zijn met ‘de versmelting van de boven- en onderwereld’.

Op dit eiland gaat de Nederlandse politie een team Bestrijding Ondermijning inrichten, dat er onderzoek gaat doen naar de ondermijnende en zware georganiseerde (grensoverschrijdende) criminaliteit. Zij kunnen meerdere onderzoeken tegelijkertijd doen en werken samen met een aantal lokale politiemensen. De Nederlandse politiemensen werken onder aansturing van de Procureur-Generaal ter plaatse.

Autonoom

Sint Maarten, bijna vijf jaar een autonoom land binnen het Koninkrijk na de opheffing van de Nederlandse Antillen, telt nog geen 40 duizend inwoners. Dat is  te klein voor een solide systeem van rechtshandhaving, dat, volgens Nederland, bovendien kampt met integriteitsproblemen, een capaciteitstekort en inefficiëntie.

Op het eiland groeit het gevoel van onveiligheid, nu de criminaliteit er stijgt

De Nederlandse overheid oordeelt dat de onder- en de bovenwereld zo verweven dreigen te raken, dat het Sint Maarten boven het hoofd dreigt te groeien als niet wordt ingegrepen. Bovendien heeft deze criminaliteit inmiddels ook Nederland bereikt, en gaat zij zelfs al over de grenzen van het Koninkrijk. Op het eiland groeit intussen het gevoel van onveiligheid, nu de criminaliteit er stijgt.

Nederland ondersteunde al langer de rechterlijke macht in het Caribisch deel van het Koninkrijk; alsook de Kustwacht en het  Recherche Samenwerkingsteam (RST), dat grotendeels uit Nederlandse politiemensen bestaat. Zij helpen de lokale politie bij de bestrijding van zware criminaliteit.

Bron: Volkskrant

9 Reacties op “VK | Vijftig Nederlandse agenten naar Sint Maarten

 1. Mevr Aller denkt dus de decennia lang bestaande,het land lamleggende, in alle haarvaten van de maatschappij doorgedrongen corruptie op te kunnen lossen ( “verdunnen”) door samen te werken – in ieder geval met zachte handschoenen aan pakken- met degenen die corrumperen. Tja,,,,
  Zij debiteert veel boekenwijsheid om haar eruditie ten toon te spreiden maar een praktische oplossing van het tegengaan van corruptie geeft zij ook niet.
  Het lijkt het standpunt van D66 wel : praten, praten, praten oftewel pappen en nat houden zoals dat al tientallen jaren vruchteloos gebeurt terwijl de bevolking bijna crepeert.

 2. Renée van Aller

  Nederlanders uit Europa worden op de eilanden vaak als betweterige indringers gezien. Men kent de lokale wetgeving niet, spreekt de taal onvoldoende en weet niet altijd hoe zich te gedragen. Caribische Nederlanders moeten zich ook aanpassen aan de Nederlandse mores als ze naar Nederland gaan. Corruptie is corruptie maar heeft overal een ander gezicht. Wil men iets verbeteren dan moet de chef het goede voorbeeld geven en zijn mensen steunen. Wij hebben daar in de landstaal langdurig op verzoek van diverse ministers cursussen voor ontwikkeld aangepast aan de dienst en de ervaringen van de ambtenaren. Het probleem is dat als ondergeschikten zien dat hun directie chefs en de ministers dingen doen die niet kunnen het kwaad naar beneden doorsijpelt en iedereen denkt dat het prima is om jezelf te verrijken. Wij wilden alleen maar zeggen dat als men het kwaad wil verdunnen, dat dan listig moet gebeuren. Burgers en ambtenaren moeten weten hoe zichzelf te beschermen als dat kwaad zich voordoet. De strategie hoe men moet optreden is afhankelijk van het land, de ernst van de misstanden, de steun die men kan genereren en het hebben van veel geduld. Ook moet men nooit zijn minister of wie dan ook voor schut zetten. Wij gebruikten daarvoor het Handboek der voorzichtigheid van Baltasar Gracian en de handboeken over oorlogsvoering. Dat was buitengewoon leerzaam. Het gaat ons in het geheel niet om hoogdravendheid in welke vorm dan ook. Wij voelen ons thuis op de straat en daarbuiten. En wij waren altijd van mening dat de overheid zich dienstbaar moet opstellen naar de burger. Dat hebben we altijd in de praktijk gebracht. Sint Maarten is toch Engelssprekend? We hadden de reactie ook in het Engels kunnen zenden. Dan waren deze misverstanden niet ontstaan. Vragen stellen we aan onszelf en de lezers om ons aan het denken te zetten, want iedereen heeft zijn eigen werkelijkheid. Om het kwaad te verdunnen moet men het kennen en herkennen. Een passende kameleonstrategie werkte voor ons in de praktijk onder vergelijkbare omstandigheden. En wij hebben in heel wat landen gewerkt. Wij hopen hiermee duidelijkheid te hebben verschaft.

 3. Renee van Aller,

  Dat is nu juist wat men wil voorkomen. De taal spreken lijkt me logisch, maar de gebruiken overnemen …………eh niet echt.
  Juist doordat deze agenten vrij kort op het eiland zullen verblijven, geen familie meenemen en ook geen familie op het eiland zullen hebben zijn ze minder ontvankelijk voor corruptie.
  Ik kan me heel goed voorstellen dat de corrupte agenten en politici nu in hun broek staan te plassen, want hoogstwaarschijnlijk is de corruptie op St Maarten zo openlijk (zoals het hier 20 jaar geleden was) dat ze allemaal voor de bijl gaan. Dus logisch dat ze proberen om op allerlei manieren te voorkomen dat de agenten daar gaan komen.
  Ik mag aannemen dat woorden als kolonialisme, racisme etc weer volop in de pers te vinden zullen zijn in de komende tijd. Het is weer het bekende riedeltje van politici die gepakt gaan worden a.g.v. hun wangedrag.
  Zou mooi zijn als Nederland de politici op Curacao eens aan zouden pakken. Misschien dat we hier dan nog eens economische groei gaan meemaken.

 4. “subterfuge” in de praktijk brengen ? Wat betekent die zin eigenlijk ? Wat wil ze zeggen. Niks waarschijnlijk maar het staat wel geleerd.
  Uiteraard heb ik ,net zo als Aller “subterfuge” alsmede de vertaling opgezocht. Maar ook in het Nederlands begrijp ik de zin niet.
  Waarom gebruikt zij dat woord hier? Maar ja , de bekende Aller stijl : “Kijk mij eens, ik ben echt niet van de straat” . Misplaatste hoogdravendheid .

 5. nieuwe bezems vegen schoon…

 6. daar de boel op orde brengen en dan meteen naar curaçao komen.
  ze zijn welkom…

 7. Kan mevrouw Aller wat specifieker zijn over “de lokale cultuur”?
  Wat moet een rechercheur/agent/rechter van Nederlandse afkomst die de corruptie moet bestrijden weten van de “lokale cultuur”?
  Is het begrip “corruptie” per cultuur verschillend ?

 8. Dat zeker noodzakelijk, maar mischien gaat dat ook wel gebeuren?

 9. Renée van Aller

  Zou een cursus Engels, lokale wetgeving en Caribische cultuur niet nuttig zijn voor die Nederlanders? Er zouden zo veel misverstanden kunnen worden voorkomen. Als je naar een ander land gaat moet je je toch inleven in de zeden en gewoonten en vooral de taal. Subterfuge in de praktijk brengen lijkt essentieel. Renée van Aller&John de Vries

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *