Voldoende belangstelling voor alternatieve advocatenvereniging

WILLEMSTAD — De belangstelling voor een alternatieve advocatenvereniging is groot. Dat blijkt uit de opkomst afgelopen vrijdag bij een informele bijeenkomst hierover. Van de 40 genodigden zijn er 35 komen opdagen. In maart zal de vereniging officieel worden opgericht.

Advertentie

De advocaten die de informele bijeenkomst hebben bijgewoond.

De advocaten die de informele bijeenkomst hebben bijgewoond.

De advocaten die bijeen zijn gekomen kijken kritisch naar de organisaties waar ze dagelijks mee te maken hebben”, zegt advocaat Eldon ‘Peppie’ Sulvaran.

Vrijdag konden aanwezigen ook vragen stellen over kwesties die op dit moment spelen.
Een alternatieve vereniging los van de Orde van Advocaten is niet nieuw.

In het verleden was er al een aparte vereniging voor strafpleiters op Curaçao”, zegt Sulvaran.

De nog op te richten vereniging staat voor onafhankelijkheid, transparantie en integriteit. De organisatie heeft als doel de belangen van advocaten en hun clienten te behartigen, maar oefent ook controle uit op de justitieketen op Curaçao.
Iedereen die achter deze principes staat is welkom om zich aan te sluiten.
Het rommelt al een tijdje binnen de advocatuur op Curaçao.
Morgen vergadert de Orde van Advocaten over de positie van Deken Caroline Fiévez.
Zij heeft een klacht ingediend bij de Raad van Toezicht tegen Sulvaran.
Fiévez verwijt hem dat hij zich onnodig grievend heeft uitgelaten jegens personen met een (ambtelijke) functie.
Ook wordt Sulvaran verweten maatschappelijke instituties, zoals het Openbaar Ministerie, ongefundeerd te bekritiseren waardoor belangrijke pijlers van het land ten onrechte aan het wankelen kunnen worden gebracht.
Volgens de Deken heeft Sulvaran de grenzen van het betamelijke ernstig overschreden en daarmee de gedragsregels van de advocatuur geschonden.
Fiévez zelf is overigens ook in opspraak vanwege een uitgelekte emailcorrespondentie waarin zij alleen medestanders opriep vooral hun contributie aan de Orde van Advocaten te betalen in verband met het stemrecht voor de vergadering van morgen waarbij haar positie als Deken ter discussie staat.

bron: Amigoe

Advertentie

back home

0 Reacties op “Voldoende belangstelling voor alternatieve advocatenvereniging

  1. EEn woord. Good riddance!!!!!!!!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *