Volkskrant | Hoe de vervuilende raffinaderij op Curaçao het hart van het eiland vormt

Het rottend hart dat Curaçao splijt: wat moet het eiland met zijn vuile raffinaderij? | Sinaya R. Wolfert

Waarover maken de media in Curaçao zich druk? Over de teloorgegane raffinaderij, de Isla, waarvan de bonden geen afscheid willen nemen, constateert onze correspondent Kees Broere.

Alsof Shell zijn raffinaderij niet bij Pernis, maar op de Coolsingel, in het hart van Rotterdam heeft neergezet. Zo oogt de Isla, de raffinaderij op Curaçao: een oud complex van buizen en schoorstenen, midden op het Caribische eiland. Slecht voor het milieu en slecht dus ook voor de mens.

Weg ermee, zou je denken.

Fout. De Isla mag dan een vuil en lelijk ding zijn, de raffinaderij is tegelijkertijd niet minder dan het hart van een heel volk. Wie dat hart meent weg te moeten halen uit de samenleving, omdat het geen gezond kloppend organisme meer is, kan niet zomaar rekenen op steun. Want de Isla is vooral ook sentiment.

Mark Rutte in Curaçao.

Het blijkt dezer dagen opnieuw uit de berichten in de pers. Ooit runde Shell op Curaçao een bedrijf dat tot ver in de twintigste eeuw olie uit het buurland Venezuela raffineerde en daarmee dit eiland binnen het Nederlands koninkrijk ongekende welvaart schonk. Nu het Venezolaanse staatsoliebedrijf PdVSA de raffinaderij huurt, is daarvan totaal geen sprake meer.

Maar behalve met welvaart is de Isla ook verbonden met de emancipatie, zeg maar het welzijn, van de Afro-Curaçaose bevolking – en daarmee direct ook met het verzet tegen de witte Europese Nederlanders, de makamba’s, die op het eiland lange tijd de dienst uitmaakten en dat volgens sommigen nog steeds doen.

Die combinatie maakt de Isla tot een materieel roestig, maar ook maatschappelijk explosief geheel. Dat laatste besef is in elke Curaçaoënaar verankerd. En zo zal eind mei dit jaar herdacht worden dat precies vijftig jaar geleden een loonprotest bij de Isla uitdraaide op een kortstondig, maar gewelddadig volksprotest. Een halve eeuw later lijkt het soms alsof de geschiedenis zich dreigt te herhalen.

Eind januari dit jaar was een van de momenteel bekendste makamba’s, premier Mark Rutte, op het eiland. Samen met zijn Curaçaose collega, Eugene Rhuggenaath, en een delegatie van bedrijven probeerde Rutte zowel de werkgevers als werknemers in de kwetsbare Caribische economie nieuwe moed in te spreken. Nederland wil ook concreet te hulp schieten, zo werd duidelijk in een convenant dat beide regeringsleiders tekenden.

Mediavoorbeeld uit Curaçao.

De inkt daaronder was nauwelijks droog, of een deel van de Curaçaose vakbonden bracht een stakingsgolf op gang. De hardnekkigste protesten vonden plaats rond de Isla. Het huurcontract met het failliete Venezuela loopt eind dit jaar af en nog steeds weet niemand wat de toekomst zal brengen: een doorstart, een nieuwe raffineerder, of misschien toch sluiting van het complex en daarmee een radicale keuze voor relatief groot banenverlies op de korte termijn en kansen voor een moderne economie op de lange termijn.

Bij een deel van de bonden is de ideologie fel anti-makamba en hopeloos ouderwets. Maar onder het goedkeurend oog van de politieke Curaçaose oppositie slaagt dit bolwerk van ‘oude vormen en gedachten’ er nog altijd prima in om met een paar tamelijk laffe trucs zowat het hele eiland lam te leggen. Schop een paar kliko’s om, blokkeer wat wegen, steek een enkele autoband in brand en gansch het Caribische raderwerk staat weer een paar uur stil.

Dit alles mag belachelijk lijken, hierachter gaat een ernstige strijd om de toekomst van de samenleving verborgen. En ook na vijftig jaar zijn de spanningen er niet minder om. Behalve over een paar weken, voor even. Dan immers is het tijd voor carnaval: niet het hart, maar de ziel van Curaçao.

Bron: Volkskrant

34 Reacties op “Volkskrant | Hoe de vervuilende raffinaderij op Curaçao het hart van het eiland vormt

 1. @ Norbert George,

  Wel interessant dat jouw tijdlijn ophoudt in 2011. Daarna zou het eentoning worden……….Tropen, Tropen, Tropen, Tropen, Tropen, Tropen oh ja en daarna Trupial Inn.

  Nogmaals, je kunt l*llen wat je wilt. Feit is en blijft dat je jaren hebt lopen free loaden op de belastingbetalers van Curacao, dat je niets hebt gedaan voor het geld dat je iedere maand op je rekening kreeg gestort.
  En zoals ik al meerdere keren schreef, en blijf herhalen, het feit dat je nog steeds niet in wenst te zien dat dit gedrag volkomen absurd en parasitair is, toont aan waar jouw moreel en ethisch kompas naartoe wijst. In ieder geval niet naar een soort gedrag waar het eiland beter van wordt.
  Je lijdt aan hetzelfde syndroom als veel politici op dit eiland. Pathologische leugenaars en smooth talkers, die denken dat ze slimmer zijn dan alle anderen en menen recht op ongelimiteerd gemeenschapsgeld te hebben. Ze verzinnen voor zichzelf een argument op grond waarvan het geld gerechtvaardigd zou zijn. Helaas leeft die rechtvaardiging alleen in jouw hoofd, niet in die van mij.

  En over mij hoef je je geen zorgen te maken. Ik draag mijn steentje bij aan dit eiland, betaal mijn belasting, heb nog nooit een handout ontvangen van de overheid en ondersteun (zoveel ik kan) de mensen die hulp hard nodig hebben. Dat is meer dan dat jij ooit zal doen. Sterker nog, jij steekt het geld van de armlastigen liever in je eigen zak, stuurt liever kinderen zonder eten naar school, zodat jij onterecht geld kunt opstrijken.

  Voordat je helemaal gaat verzanden in allerlei kolderverhalen. Lees dit artikel van Dick Drayer over jou nog maar eens door en dan ben ik toch wel benieuwd waarom je nu hier op de, door jou verguisde, Knipselkrant Curacao je reputatie probeert op te pimpen, terwijl je dezelfde krant nog een advocaat op het dak hebt gestuurd.

  Het is en blijft zoals Dick Drayer ook al stelt: ‘Als je niet wilt dat je naam en goede eer wordt aangetast, draai er dan niet zo omheen en ga aan het werk, zou ik zeggen.’

  Lees het nog eens na: http://deachterkantvancuracao.blogspot.com/2014/10/norbert-george-zet-zichzelf-in-het.html

 2. Zelf heb ik geen controle uitgevoerd op de door Nobert G. aangevoerde ‘wapenfeiten’.

  Mocht het inderdaad zo zijn dat de SBTNO al bezig was met het opstellen van de Code Corporate Governance Curacao voordat Norbert G. deze aan de KvK voorstelde, dan zou deze actie [gebeurtenis?] niet in het opgevoerde rijtje van Norbert G. thuishoren.

  Evenwel in het betoog van ‘hoedanook’ begint de derde zin met:
  “Naar mijn weten………………….” Daar blijkt geen zekerheid uit.
  [Overigens bezigt de Dikke van Dale de spreekwijze ‘Bij mijn weten’, maar dit ter zijde. Is verder ook niet van belang]

  Norbert G. zal wel weten of het door ‘hoedanook’ gestelde juist is of niet en dit eventueel kunnen beamen dan wel weerleggen, dat is niet aan mij.

 3. @Frits,
  Gewoon één greep uit de door jou als ‘verifieerbare feiten’ wordt genoemd. Norbert stelt dat hij de eerste versie Code Corporate Governance heeft opgesteld en aan “de KvK voorgesteld, waarna de trein begon te rijden (2010)”. Naar mijn weten was de Stichting Bureau Toezicht en Normering Overheidsentiteiten (SBTNO) de Adviseur Corporate Governace Curacao hier allang mee bezig terwijl Norbert het bestuur van DP nog ‘tegen de schenen aan het schoppen was’ en voordat hij voordat hij in de functie werd benoemd waar hij jaren met betaalde vakantie mocht gaan. Trek zelf je conclusie….

 4. VERIFIEERBARE UITSPRAKEN
  Het komt mij voor dat de opsomming van Norbert G. inzake de ‘tijdlijn gerelateerde’ gebeurtenissen ‘verifieerbare feiten’ zijn want anders zou hij vermoedelijk er het zwijgen toe hebben gedaan.

  Het is inmiddels evident dat personen die op de Social Media hun gedachten spuien “Produce a Lot of Scrap’. Helaas geldt dit ook voor de KKC.

  Zoals ik lees gaat N.G. dat aanpakken. Ben benieuwd.

 5. Norbert George

  Beste Jan, dat is mij inmiddels ook opgevallen. Niet dat het mij stoort, want mijn achterban lijkt zich er niet veel van aan te trekken. Maar voor de zekerheid ga ik mij (de komende tijd) in ieder geval wat meer toeleggen op het corrigeren en weerleggen van scheef gegroeide, niet gefundeerde en ronduit gelogen opinies van bepaalde figuren op dit forum.

 6. Dank voor de toelichting heer Norbert George. En voor het strijden met open vizier (onder uw eigen naam).

  Het werpt toch een ander licht op uw persoon, want op dit forum wordt u voornamelijk neergezet als een tweede Menki Rojer.

 7. Norbert George

  Trui, helaas kan ik je de namen van de werknemers niet geven, ik werk immers al een paar jaar niet meer in het ministerie. Ook ik krijg mijn informatie van de pers, en hetgeen zich tot op de dag van vandaag afspeelt binnen het ministerie van SOAW is ook hier (in de knipselkrant) ruimschoots aan de orde gekomen.

  Joep, ik hoef niet te lezen wat ik heb geschreven, want in tegenstelling tot jou is mijn geweten schoon en ik kan mijzelf in de spiegel aankijken. Zoals gezegd, in tegenstelling tot jou verzin ik geen verhalen die de feiten niet kunnen dragen. Hierbij de feiten:

  1. De stichting die ik voorzit heeft zich allerminst “aangesloten” bij enige class action suit. Immers, de class action suit is primair afkomstig van de stichting die ik voorzit, de “lead” eiser zoals dat zo mooi heet.

  2. Je schrijft: “Alle andere partijen waren reeds vertegenwoordigd, maar jij dacht: ‘ik verzin er nog een paar, dan kan ik lekker meedelen’.” Helaas Joep, wederom niet gebaseerd op de feiten. Feit is dat de stichting die ik voorzit reeds per 2003 is gemachtigd door bewoners woonachtig en bedrijven gevestigd benedenwinds van de raffinaderij. Feit is ook dat alle overige stichtingen waarmee wij tot op heden hebben samengewerkt, slechts zichzelf vertegenwoordigden.

  3. Je schrijft dat mijn: “hiep hiep hoera stemming, in de Tropen, toen die cijfers over de ISLA bekend werden is door velen gezien en waargenomen”. Dat geloof ik best, want zo’n rechtzaak winnen, dat mag best gevierd worden. Daarbij heb ik schijt aan wie mij ziet of waarneemt. In tegenstelling tot jou, ik stoor mij niet aan het oordeel van anderen.

  4. Je schrijft: “En het feit dat de rechter niet mee wilde in jouw betoog maakt mij duidelijk wat hij van jouw sprookje vond.” Ik zal het je zeggen wat hij ervan vond. De raffinaderij mag ongestoord van alles uitstoten op haar terrein, de normen voor luchtvervuiling gelden pas buiten haar terrein.

  5. Voor wat betreft het overige ga ik niet in herhaling vallen. Evenals bij het voorgaande, beschik jij niet over enig moreel of ethisch besef, en lult maar wat raak zonder enige onderbouwing met feiten. Zo heb je het alsmaar over de (meer dan 10) rechtzaken waarbij ik betrokken was (en tot op heden ben) wat betreft de raffinaderij, terwijl je mijn werkethos in twijfel tracht te trekken. Je hebt het ook over de minister die later heeft “ontkend”, terwijl ik over een schriftelijke verklaring beschik van diezelfde minister (en enkele andere directeuren) waarin tot in de details wordt aangegeven waarmee ik belast was, waarom, etc., waaronder alle de opdrachten en dat (en waarom) hij mij had gevraagd van huis uit te werken bij gebrek aan werkplaatsen tijdens de (door mijzelf in gang gezette) verhuizing die in volle gang was van het (door mij geheel gecentraliseerde) ministerie!

  6. Wat betreft je kritiek jegens mij ten opzichte van de samenleving, hierbij dan nog een greep van feiten die jij nimmer zal kunnen overtreffen (hetgeen wellicht je jaloezie verklaard):
  a. De acties in wijken en private rechtszaken tegen de raffinaderij zijn door mij geinitieerd (2003 – 2006)
  b. De toen beruchte slotverklaring is door mij als enige oppositielid gesteund (2007)
  c. De vervallen verklaring wat betreft veroordeelde Statenleden in onze Staatsregeling is door mij als oppositielid voorgesteld (2008)
  d. De riante pensoenregeling voor Eilandsraadsleden is door mij als enige eilandsraadslid aan de Gouverneur en Gezaghebber toegezonden met het verzoek deze aan te houden, zoals is geschied (2009)
  e. De ingang per 10-10-10 van de nieuwe staatkundige structuur is door mij, onder verwijzing van alle de problemen waarmee wij vandaag de dag kampen, in de Eilandsraad telkens afgewezen (2007 – 2010).
  f. De eerste versie Code Corporate Governance is door mijn persoon opgesteld en gelukkig aan de KvK voorgesteld, waarna de trein begon te rijden (2010)
  g. De taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden terzake Secretarissen-Generaal, Sector Directeuren en Beleidsdirecteuren, zijn door mijn persoon opgesteld en voorgesteld (2011)
  h. Het ministerie van SOAW was het ministerie dat het meest vergaand en diepgaand was opgezet conform haar Businessplan (2011)
  i. SOAW was het eerste ministerie dat besloten had volledig te centraliseren en dit ook uitvoerde (2011)
  j. En ga zo maar door…

  Kortom, het zal wel zo zijn Joep “zonder enige feiten” Meloen! Jouw mening is ook maar een mening. En zoals ik al zei, je hebt helemaal gelijk hoor.

 8. Dank je, Sate Batata, graag gedaan.

 9. Norbert George schrijft: ‘met dezelfde ministerie waarvan de helft van haar werknemers (wederom) thuis zitten.’

  Ik ben wel benieuwd naar de namen, want ik erger me gruwelijk aan lieden die bij de overheid mislukt zijn (Michel Romer, Jan Huurman, Gerhsi Pereira, Alvin Daal) maar met behoud van salaris naar huis worden gestuurd omdat de overheid te laf is ze te ontslaan.

  Daarom graag namen, mijnheer Norbert George, toon uw waarde als klokkenluider van deze wantoestand!

 10. @Norbert, Joep, Mossel en hoedanook:

  Eindelijk een goed en leerzaam gesprek op dit forum.
  Dat mag heus gezegd worden. Sjapoo heren!

 11. @ Norbert George,

  Lees je uberhaupt nog wel wat je zelf schrijft of geloof je je eigen onzin nog steeds ?

  Jij wilt hier met droge ogen beweren dat jouw stichting zich alleen heeft aangesloten bij de class action suit omdat ………….je je inzet voor…………..tja, voor wie eigenlijk ? Alle andere partijen waren reeds vertegenwoordigd, maar jij dacht: ‘ik verzin er nog een paar, dan kan ik lekker meedelen’.
  Spijt me zeer, maar jouw hiep hiep hoera stemming, in de Tropen, toen die cijfers over de ISLA bekend werden is door velen gezien en waargenomen. En dat ging als een lopend vuurtje over het eiland. Het was te genant voor woorden.
  En het feit dat de rechter niet mee wilde in jouw betoog maakt mij duidelijk wat hij van jouw sprookje vond. Ik zou zeggen I rest my case.

  V.w.b het thuiswerken vraag ik me af hoe het hele dagen in de Tropen zitten, achter je laptopje, werkend aan het pamflet waar achteraf jouw naam onder bleek te staan, te rijmen valt met de opdracht die jou was meegegeven ? En nee, dat was ook niet in de lunchpauze, het was gewoon een groot deel van de dag, vrijwel iedere dag van de week !
  Bovendien heeft de minister later ontkend dat jij een opdracht had meegekregen, je zat thuis met behoud van salaris oftewel je parasiteerde op de samenleving. Dan kun je wel volhouden dat het opdracht was, maar wanneer puntje bij paaltje komt dan leverde jij geen productieve arbeidsuren af voor het geld dat de gemeenschap jou iedere maand betaalde.
  Ik schreef al dat jouw morele, en ethische, kompas zo ver af is dat je het zelf niet eens in de gaten hebt. Jij vond, en vindt, het nog steeds volstrekt normaal dat de belastingbetalers van dit eiland jou moeten voorzien van gratis geld en daarnaast moeten ze ook nog hun mond dicht houden.

  Nee, jij hebt niets bijgedragen, jij hebt alleen geprofiteerd en ja, je hebt nog steeds een grote bek. En aangezien ik 1 van de belastingbetalers ben die jouw onterecht opgestreken salaris mede heeft betaald hoef je mij niet te komen vertellen wat ik wel of niet zou moeten doen. Ik, en velen met mij, dragen iedere maand bij aan het vooruithelpen van dit eiland. Parasieten zoals jij dragen niets bij, zij denken alleen dat de maatschappij een verplichting tegenover hen heeft om hen te onderhouden.

  Dus wanneer je echt iets bij wilt gaan dragen aan dit eiland begin je met het terugbetalen van het onterecht verkregen geld. Je kunt je natuurlijk beroepen op het feit dat je hier niet toe bent veroordeeld. Echter, een integer persoon heeft geen veroordeling nodig. Die snapt gewoon dat hij / zij moreel en ethish gezien de verplichting heeft (tegenover alle belastingbetalers van dit eiland) het onterecht opgestreken geld terug te betalen.
  Met het geld dat jij onterecht hebt opgestreken kunnen veel armlastigen, gepensioneerden, kinderen etc worden geholpen. Leg ons even uit waarom jij van mening bent dat jij wel recht hebt op geld waar je nimmer een tegenprestatie voor hebt gedaan en tegelijkertijd kinderen zonder eten naar school moeten, mensen moeten leven in huizen waar het dakt lekt aan alle kanten etc ?
  Velen verkeren in een staat absolute armoede en in de wetenschap dat de financiële middelen van dit eiland beperkt zijn behoor je te beseffen dat er niet zoiets is als ‘a free lunch’ of ongegeneerd zitten profiteren van de anderen op dit eiland. Dat besef is bij jou niet aanwezig, jij ziet alleen gratis geld en meent daar recht op te hebben. Kennelijk ben je niet in staat 1 en 1 bij elkaar op te tellen. Of geloof je echt nog dat er ergens een boom staat waar geld aan groeit ?
  Jij blijft echter volhouden dat jij recht hebt op gratis geld en een kind in de ochtend geen recht heeft op een ontbijt. Beide gaat, gezien de slechte financiële staat van het eiland (waar jij mede debet aan bent) niet, en dus kies jij voor jezelf. Laat het kind maar verrekken, ik wil gewoon gratis geld hebben. Niet waar ?

  Je kunt l*llen wat je wilt, maar het parasiteren op de samenleving valt met geen enkel argument goed te praten.

 12. Norbert George

  Joep, even ter correctie:

  1. De stichting die ik voorzit is reeds per 2003 opgericht en voert al vanaf toen rechtzaken (in samenwerking met anderen). Dus als je dan toch informatie verstrekt, verstrek dan de juiste. De dwangsom was pas in 2010 toegekend, 7 jaar na dato. Lijkt me erg moeilijk om daar omheen te lullen, zoals jij graag doet.

  2. De stichting die ik voorzit heeft klip en klaar in haar doelstelling staan voor wie zij vecht, waaronder de arbeiders van de raffinaderij. Dus ook hier, gebrek aan kleingeestigheid is jou niet vreemd. Zo is reeds in 2003 door ons bepleit dat ook de werknemers schade ondervinden, iets wat door de rechters niet werd geaccepteerd. Dus hoezo heb je mij nooit over de arbeiders van de raffinaderij gehoord?! Ben je al sinds toen Oost-Indisch doof of zo?!

  3. Wat betreft mijn rechtspositie, zie mijn vorige commentaar. Lijkt mij zonneklaar. Overigens was ik niet de enige die werd geinstrueerd van huis uit te werken, daar dit tot op de dag van vandaag gebeurd binnen dezelfde ministerie. De opdrachten waar ik mee werd belast, hoe jammer jij en ik dat ook vinden, kwamen van de minister. En die minister, die kennelijk door jouw als een zeer goede minister wordt beschouwd, is vandaag de dag wederom belast met dezelfde ministerie waarvan de helft van haar werknemers (wederom) thuis zitten.

  4. Wat betreft jouw laatste opmerking, betrek die eens op jezelf, en Curacao ziet er per direct een stuk zonniger uit. Jouw inspraak zonder inzicht, leidt tot uitspraak zonder uitzicht.

  Voor het overige: Ja hoor, Joep Meloen, je hebt helemaal gelijk!

 13. @ Norbert George,

  Begrijp ik nu goed dat jij je zorgen maakt over de arbeiders van de ISLA ? Of ze nog wel werk zullen hebben ? En dat er van Nederland niets te verwachten is.

  Ten eerste, waarom zou er uberhaupt iets te verwachten zijn van Nederland ? Men heeft zelf gekozen voor afstand van Nederland, dus dan zijn deze gevolgen ook voor jezelf. Kunt moeilijk volhouden dat je alles zelf wilt beslissen, maar wanneer het een keer lastig gaat wil je weer aankloppen en hopen op een zak met geld ? Zo werkt het dus niet.

  Maar ten tweede, en dit is veel interessanter. Stond jij niet te juichen in de Tropen toen bekend werd dat de ISLA weer de uitstoot normen had overtreden ? Wist jij niet vol trots te melden dat jij daardoor recht zou hebben op de dwangsom, welke de ISLA moest betalen, omdat jij snel een stichting had opgericht en je daarmee aan had gesloten bij de lawsuit tegen de ISLA ?
  Dus jij vond het heel normaal dat jij daar miljoenen zou opstrijken, maar begreep niet dat dit geld ergens vandaan zou moeten komen ? In al je activisme TEGEN de ISLA heb ik jou nooit horen praten over het wel en wee van de arbeiders. Nooit heb je je druk gemaakt over hun situatie, of ze nog wel werk zouden hebben etc.

  Spijt me zeer, maar jouw tranentrekkend betoog, waar weer iedereen schuldig is behalve Curacao zelf, mag je steken waar je zon niet schijnt.

  Oh en nog een laatste opmerking. Jij hebt je rekeningen in de Tropen niet betaald, dat heeft de belastingbetaler gedaan. Je hebt jarenlang geld ontvangen om thuis te zitten en dat vond jij de normaalste gang van zaken. Nimmer heb je je druk gemaakt over het geld dat jij, zonder tegenprestatie, iedere maand opstreek. Sterker nog, je hebt ooit een interview gegeven aan Maarten Schakel waar je een l*lverhaal ophing over een onderzoekje dat je in een wijk zou hebben gedaan. Je vond het toen heel normaal dat je geld kreeg en er geen werk tegenover stelde en die mening ben je nog steeds toegedaan. Je morele, en ethische, kompas is zo ver af dat je niet eens meer beseft dat je een parasiet bent in deze samenleving.
  Onderwijl probeer je iedereen nog maar eens de les te lezen over van alles en nog wat.

  Spijt me zeer, maar ik denk dat er weinigen zijn die jou uberhaupt nog serieus nemen. In mijn ogen, en die van velen, ben je gewoon een minderwaardig misbaksel, een parasiet die we liever kwijt dan rijk zijn op dit eiland. Dit eiland gaat niet vooruitkomen wanneer iedereeen maar loopt te profiteren van de ander. Dit eiland komt alleen vooruit wanneer iedereen zijn of haar steentje bijdraagt. Jij draagt niets bij, je neemt alleen en hebt daarnaast nog een grote bek ook.

 14. Ik zou zeggen een hart van steen en onbegrip. Haalt dat monster weg en je krijgt een hart van vlees en begrip.

 15. “Het huurcontract met het failliete Venezuela loopt eind dit jaar af en nog steeds weet niemand wat de toekomst zal brengen: een doorstart, een nieuwe raffineerder, of misschien toch sluiting van het complex en daarmee een radicale keuze voor relatief groot banenverlies op de korte termijn en kansen voor een moderne economie op de lange termijn.”
  Los van wat er onder ‘failliete Venezuela’ verstaan wordt, is het inmiddels wel duidelijk in welke richting de regeringspartijen werken, hoewel sluiting in alle toonaarden wordt ontkent. ‘Antias Restruktura’ en ‘Antias Nobo’ zijn het credo van deze partijen en reden waarom zij wederom een regering vormen. Echter, gezien partijen een simpel project als de bouw van een noodzakelijke nieuw ziekenhuis (blueprint uit Deventer, geen koek) niet op fatsoenlijke wijze kunnen afronden, of zelfs een luchtvaartmaatschappij een gezonde doorstart te helpen maken, zal ook de belofte van ‘kansen voor een moderne economie op de lange termijn’ enkel een illusie en inhoudsloos gekrakeel blijven.

 16. Bob Marley – Them Belly full (But We Hungry)…Luister goed naar de lyrics…Heel toepasbaar op Curaçao.

 17. Jullie snappen er geen bal van. Het is niet de politiek of de vakbonden of werknemers van de Isla, het is de Curaçaose cultuur! De gehele samenleving die niet wil en niet durft om de werkelijkheid onder ogen te komen; dat de Isla al lang gesloten had moeten zijn. Iedereen elkaar maar de schuld geven maar jullie zijn allemaal net zo schuldig.

 18. Commentpolis

  Deze reactie is verwijderd wegens strijd met de regels.

 19. Abraham Mossel

  @ Norbert George weet je wat zo leuk is, ik kan jou wel van gezicht, maar jij mij niet!!. VERRASSING ! misschien wel met carnaval?? lekker samen een biertje drinken>

 20. Norbert George

  Brian S., zeg maar gerust de politiek en partijen uit de private sector. Want een ieder die beweert dat Curacao geregeert wordt door slechts de een (de politiek), zonder de ander (partijen uit de private sector), die leeft nogal ver van de werkelijkheid.

 21. Feit is dat opvolgende regeringen kennelijk hun eigen belang belangrijker vonden dan het landsbelang, waaronder de huidige regeringspartijen. De problemen waren reeds per 2012 bekend en geen enkele regering die er wat aan heeft gedaan. Dus tel uit je winst.

  @Norbert, U kan er beter van maken, Alle regeringen sinds de ISLA werd overgenomen. En dat is het grote probleem van Curacao. De politiek maakt Curacao kapot!

 22. Norbert George

  Abraham Mossel, dat jij het aan iemand die zelf veroordeeld is voor corruptie – George Lichtveld – moet vragen, omdat hij daar supergoed in is, zegt mijns ziens meer dan genoeg. Je bent tegen de ene “Raaf”, maar heult met de andere Raaf.

  Ik heul in elk geval met geen van beiden. Als je het antwoord van hem hebt gekregen, laat het dan vooral weten!

 23. Abraham Mossel

  Inderdaad Norbert George, als jij het zegt zal het wel waar zijn, laat mij niet lachen luis in de pels van Gerrit de Raaf, heb je carteblanke gehad van Gerrit nu hij zelf zo goed als uit geschakeld is mag jij het vuile werk voor hem gaan doen, aangezien die andere lamzakken Pik, Cooper etc er helemaal geen ene male moer van kunnen maken. Of durf je nu in eenkeer wel je bek open te doen omdat je niks van De Raaf te vrezen hebt nu hij in het hok zit. Trouwens zal aan George Lichtveld ff vragen of de regering inderdaad jouw teveel betaalde salaris heeft kwijt gescholden/ verrekend, daar is hij super goed in, lees MOT meldingen Gerrit de Raaf.

 24. Norbert George

  Brian S., wiens schuld dat is? De vraag stellen… is hem ook beantwoorden.

  Feit is dat opvolgende regeringen kennelijk hun eigen belang belangrijker vonden dan het landsbelang, waaronder de huidige regeringspartijen. De problemen waren reeds per 2012 bekend en geen enkele regering die er wat aan heeft gedaan. Dus tel uit je winst.

 25. Norbert George

  Abraham Mossel, jazekers dat ik de Norbert George ben die regelmatig bij de Tropen zat te lunchen. Vond ik goedkoper dan De Heeren, of elders, en daar heb ik mij niet voor te verantwoorden. Op mijn eigen kosten overigens, geen dubbeltje teruggevorderd door de overheid, omdat er niets terug te vorderen was.

  Al je overige geneuzel, waaronder je affictiatie met dhr. Schotte, is jouw hoofdpijn, niet de mijne. Ik ben helaas geen MFK, gegeven je partijdige kritiek, en dat zo blijven ook.

 26. Kortom, wie denkt dat Curacao het nu moeilijk heeft, kan zijn of haar borst nat maken, want er staan zeer moeilijke tijden voor de boeg.
  @Norbert George, En wiens schuld is dat? Juist dankzij de politici van Curacao die eigen belang belangrijker vinden dan landsbelang! Maar blijven jatten uit de ruif die ISLA heet!

 27. Abraham Mossel

  @ Norbert George, neem aan dat jij die George bent die jaren lang elke dag 24 x 7 , in cafè restaurant de tropen zijn pens zat vol te zuipen en te vreten op kosten van de belasting betaler. Heb je het teveel betaalde salaris voor niks nada doen aan jou, (tonnen) al terug betaald. George ook weer zo’n gluiperd en dikke luis in de pels bij Gerrit de Raaf

 28. @Norbert George
  Kan het eens zijn met de laatste 2 alinea’s ware het niet dat dit al vele jaren aan de gang is, het zgz ‘bergafwaarts gaan’ van het Land. Hoe uiterst jammer.

 29. Abraham Mossel

  @ De rechtstaat. Is een goed voorbeeld hoe een echte slechte YDK zich gedraagt, en er uit ziet als Dik Trom zittende achterste voren op een ezeltje , @ De Rechtstaat is puur sang een wolf in schaaps kleren. Duidelijk een bloedbroeder van de MFK/KFO Vazal cq Super Trol van de op sterven na doden club van Gerrit de Raaf en maffia baas Coralo, met marionet Pisas PIK/loos aan het hoofd.

 30. Norbert George

  Een zeer eenzijdig en subjectief artikel.

  “De Curacaose gemeenschap is veel te klein om alle risico’s te dragen die gepaard gaan met het oliebedrijf”, is een correcte uitspraak van Hans van den Broek medio jaren ’80 van de vorige eeuw. En dit is waar het allemaal om draait.

  Nadat in 2012 een rapport van Ecorys verscheen waarin nogal duidelijk werd gesteld wat cruciale momenten zijn in de onderhandelingen wat betreft de raffinaderij. Zo moest er al in 2014 een getekend contract liggen met PdVSA en willekeurig welke andere financieerder. Dit om de noodzakelijke investingen te doen, de risico’s van stillegging te voorkomen en voor een soepele overgang te zorgen (noodzakelijke upgradingsinvesteringen duren minimaal 5 jaar). Het is inmiddels 2019 en er ligt nog geheel niets!

  Dit maakt dat een ieder die meent dat de arbeiders die bij ISLA werken stil moeten blijven en op hun handen gaan zitten, danwel over weinig tot geen inlevingsvermogen beschikken, of hun eigen agenda voorstaan, en sowieso geen kaas hebben gegeten wat betreft een olieraffinaderij als op Curacao. Elke suggestie dat ISLA-werknemers zich koest moeten houden onder de huidige omstandigheden is alles behalve reeel en logisch. ISLA-werknemers zullen zich niet stil houden zo vlak voor eind-2019 wanneer al hun zekerheden en toekomst komt te vervallen.

  Dit temeer gezien de geopolitieke realiteit, waarbij een alles behalve duidelijke lokale regering een loopje neemt met de waarheid en realiteit. Curacao als “hub” voor “humanitaire hulp”, de pretekst van de Verenigde Staten bij zo’n beetje elke “regime change” van de afgelopen 30 jaar zoals bij Libie, Syrie, Iran, Iraq en ga zo maar door. Deze ambivalente houding van onze regering is als olie op de al zeer verhitte plaat.

  En Nederland staat erbij, kijkt ernaar en behartigt haar eigen (en NAVO) belangen in deze, in ieder geval niet die van Curacao, wat enigzins begrijpelijk is.

  Kortom, wie denkt dat Curacao het nu moeilijk heeft, kan zijn of haar borst nat maken, want er staan zeer moeilijke tijden voor de boeg.

 31. Uitstekend artikel. Precies zoals de situatie is. Niets meer en niets minder!

 32. @De Rechstaat, Jij bent zelf voor partijen en mensen die het ons tegen hun prediceren. Beetje hypocriet dat het nu ineens een probleem is.

 33. Niks mis met dit artikel, Rechtsstaat.

  Maar je probeert weer reacties uit de lokken om jezelf te doen geloven dat je wat betekent in je armzalige bestaan.

  Haal je hand uit je broek en ga de kliko buiten zetten, zoals je vrouw je opgedragen heeft.

 34. De Rechtsstaat

  Objectiviteit is ver te zoeken in dit artikel. En dat vind ik heel erg jammer, want ook hier wordt de strijd verheven tot “ons tegen hun”, i.p.v. hoe brengen wij een ieder tot elkaar en de broodnodige gezamenlijke en duurzame oplossing aan de man brengen.

  Slaap lekker verder Curaçao.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *