AD | Vonnis KFO-Tromp te ver

rechtbankWillemstad – De Staten zouden moeten werken aan aanvullende wetgeving die een betere balans brengt tussen partijen waar het gaat om de vrijheid van meningsuiting.

Advertentie

Hierbij moet rekening gehouden worden met een kleine samenleving en meer gewicht gegeven worden aan individuele belangen en personen van wie de naam sneller beschadigd kan raken.
Dat is de mening van rechtsdeskundige Suzy Camelia- Römer die hiermee reageert op het onlangs uitgesproken vonnis in de rectificatiezaak van Emsley Tromp tegen Kòrsou Fuerte i Outónomo (KFO).

,,Ik vind dat hier niet gemeten kan worden met Europese maatstaven.
In onze kleine samenleving kent iedereen, iedereen en zijn verbanden en relaties tussen mensen overal te zoeken.
Het kan het niet zo zijn dat iedereen maar van alles over een ander mag roepen omdat er zogenaamde relaties zijn.
In de zaak Tromp vind ik dat de rechter veel te ver gaat in het toestaan van uitlatingen die gedaan zijn, daar Europese jurisprudentie bij haalt en stelt dat ‘een zekere mate van overdrijven getolereerd moet worden’ en dat dat ook geldt voor ‘beledigen, shockeren en lastigvallen’.”

Dat de rechter de omgekeerde bewijslast legt bij Tromp vindt zij wel enigszins op zijn plaats.

,,Tromp had in zijn verweer tegen de aan zijn adres gedane beschuldigingen, met meer bewijzen kunnen komen.”

Als hij in hoger beroep gaat raadt ze Tromp aan jurisprudentie te zoeken over vrijheid van meningsuiting in kleine gemeenschappen en zou ze hem ook aanraden met bewijzen op tafel te komen.

Gegevens bij ARC veiliger
Het verbaast haar overigens dat de gegevens niet aan de Algemene Rekenkamer Curaçao (ARC) zijn verschaft, waar de informatie veiliger is dan straks in openbare stukken zoals pleitnota’s en een rechtszaal.
Daar staat tegenover dat het haar bevreemdt dat de ARC stelt dat de bewijsstukken niet beschikbaar zijn gesteld omdat de Centrale Bank geen gegevens van derden mag geven.

,,Ik begrijp niet dat de ARC niet bij de ‘doño di kurpa’ (de bron zelf) is gaan navragen. Neem bijvoorbeeld mijn aanstelling in 2006 als adviseur van de Nederlandse Antillen, samen met Etienne Ys, op het gebied van constitutionele vraagstukken.
Daar ligt een ministeriele beschikking aan ten grondslag die ik zo beschikbaar had kunnen stellen.”

Kessler Ersilia, directeur van de ARC, reageert hierop met te stellen dat het de kamer meer om een principekwestie gaat.

,,De wet stelt dat de Centrale Bank bepaalde gegevens beschikbaar moet stellen in het kader van het ARC-onderzoek en dit wordt door de Centrale Bank gewoon geweigerd. Natuurlijk hadden we verder kunnen gaan spitten, maar het feit dat er niet meegewerkt wordt is voor ons een principezaak.”

Bovendien laat de ARC-wetgeving alleen toe informatie op te vragen bij overheidsinstellingen, waaronder ook overheidsnv’s en -stichtingen. Dus bij de private sector kunnen wij niet terecht.”

bron: Antilliaans Dagblad

Advertentie

back home

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *