Voor RMR zitting van Raad van State

Den HaagHet verzoek van de Curaçaose regering om de aanwijzing te schorsen wordt zo goed als zeker al volgende week door de Raad van State van het Koninkrijk behandeld. Er is het kabinet Schotte alles aan gelegen om voor 1 september een uitspraak van de Raad te hebben. In de aanwijzing wordt die datum als deadline genoemd voor het presenteren van een sluitende begroting voor 2012.
Minister George Jamaloodin van Financiën heeft eerder al laten weten dat die datum niet haalbaar is.
Als mogelijke dag waarop de Raad van State over het schorsingsverzoek – een zogeheten voorlopige voorziening – een zitting kan houden wordt gesproken over woensdag 22 augustus.

Gisteren was aan het einde van de dag nog niet duidelijk of alle partijen op die korte termijn in Den Haag aanwezig kunnen zijn. Curaçao komt het goed uit als de zitting plaatsvindt voor de Rijksministerraad van volgende week vrijdag.
Bedoeling is immers dat daar de eerste bevindingen van het College financieel toezicht (Cft) over de opvolging van de aanwijzing worden besproken.
Dat belooft (opnieuw) een pittige discussie op te leveren, temeer daar dan ook de vraag aan de orde komt of de financiering van het gratis onderwijs via de kas van Refineria di Kòrsou door de beugel kan.
De zitting van de Raad van State van het Koninkrijk is openbaar.

De Raad wordt vertegenwoordigd door één Staatsraad.
Of er vanuit Willemstad een delegatie naar Den Haag wordt gestuurd is nog onduidelijk.
Zoals bekend heeft de Curaçaose regering dinsdag het beroepschrift tegen de aanwijzing ingediend.
Dat beroep heeft op zichzelf geen opschortende werking maar door een voorlopige voorziening te vragen kan wel de uitvoering van de aanwijzing uitgesteld worden totdat de uitkomst van de beroepsprocedure vaststaat.
Een verzoek om voorlopige voorziening is te vergelijken met het kort geding bij de burgerlijke rechter.
Met de behandeling van het beroepschrift van Curaçao is al gauw vier maanden gemoeid.
Om te voorkomen dat zich in de tussentijd ‘onherstelbare gevolgen’ voordoen kan de Raad van State van het Koninkrijk de aanwijzing schorsen.

Voorwaarde voor toewijzing is dat er ‘onverwijlde spoed’ is. Het al dan niet toekennen van een voorlopige voorziening zegt niets over de uitkomst van de eigenlijke beroepsprocedure. Verwacht wordt dat vandaag definitief wordt vastgesteld op welke dag volgende week de zitting wordt gehouden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *