Voormalig gedeputeerde Eduardo Cova overleden

WILLEMSTAD — Eduardo Cova (75) is gisteravond overleden, na een kort ziekbed als gevolg van een auto-ongeluk op 6 februari van dit jaar. Cova was de broer van voormalig vakbondsleider, minister, Statenvoorzitter en Eilandsraadslid van de PLKP (nu Laboral) Errol Cova en huidig SGTK- en Kamara Sindikal-voorzitter Alcides Cova.

Eduardo Cova

Eduardo Cova

Cova was onderwijzer, Onderwijs-inspecteur, actief voor onderwijsvakbond Sitek, Eilandsraadslid, maar ook gedeputeerde belast met onder meer Algemene Zaken en Onderwijs, Sport en Cultuur.
In 2006 verliet hij de actieve politiek.
In een interview met de Amigoe keek de toen 68-jarige Cova terug op zijn politieke loopbaan. Het interview in maart van dat jaar vond plaats enkele weken voordat hij de Eilandsraadsfractie van de PLKP verliet om zo plaats te maken voor zijn broer Errol Cova.

Eduardo Cova is in totaal elf jaar actief lid van de Eilandsraad van Curaçao geweest.
In deze periode was hij maar liefst vijf keer gedeputeerde.
In 2006 gaf hij aan het meest trots te zijn op het feit dat hij als gedeputeerde de introductie van Papiaments als instructietaal heeft kunnen meemaken.

“Onze kinderen leren nu voor het eerst lezen in hun eigen moedertaal. De eerste resultaten tonen nu al aan dat dit veel sneller en beter gebeurt dan voorheen. Dit is een goede ontwikkeling”

, zei hij daarover indertijd.
Cova was toen ook te spreken over de verdere introductie van het innovatieproces in het lokale onderwijs en het feit dat er na 30 jaar een ‘arbeidsovereenkomst’, een voorloper van de eerste cao, met Sitek was overeengekomen.

Aan de andere kant was Cova teleurgesteld over het feit dat indertijd het thema onderwijsinnovatie niet echt leefde in de gemeenschap.

“De informatie is er, maar het is niet goed overgekomen zoals wij hadden verwacht.
Maar je hebt hierbij ook te maken met meerdere aspecten.
De informatie kan beschikbaar zijn, maar men is niet geïnteresseerd om die op te pakken.
Dit moet worden aangepakt.
Wij praten veel over onderwijs, maar weten er niet veel van.”

Het lastige hierbij was volgens Cova het feit dat de opiniemakers in de media indertijd constant kritiek leverden op ontwikkelingen op onderwijsgebied, maar dat de noodzakelijke kennis ontbrak.

“Zij weten niet waar het over gaat”

, aldus Cova.
Op de korte termijn gaf Cova indertijd aan dat er meer geïnvesteerd diende te worden in het aantrekken van jonge, pas afgestudeerde onderwijsdeskundigen, die het onderwijsproces met advies zouden kunnen bijstaan.

In mei van datzelfde jaar trad Cova terug als lid van de Eilandsraad van Curaçao en kwam er een einde aan zijn actieve politieke loopbaan.
Na zijn actieve periode bleef hij bij de PLKP betrokken als adviseur.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *