Voorstel Rijkssanctiewet naar Tweede Kamer

rijkswet-2

Voorstel Rijkssanctiewet naar Tweede Kamer

Den Haag – Minister Frans Timmermans van Buitenlandse Zaken heeft een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer gestuurd voor een Rijkssanctiewet. Het voorstel houdt in dat alle landen in het Koninkrijk door de Europese Unie afgekondigde sancties tegen andere landen zullen volgen. Het gaat om bijvoorbeeld wapenembargo’s, bevriezing van tegoeden en visumrestricties die worden opgelegd in het kader van terrorismebestrijding of ter handhaving van de internationale vrede. Meestal volgen dergelijke sancties op resoluties van Veiligheidsraad van de Verenigde Naties, schrijft Timmermans in de Memorie van Toelichting. Maar soms legt de EU ook zelfstandig sancties op.

De Caribische landen van het Koninkrijk volgden altijd al VN-sancties, maar voor specifiek de EU-sancties moest er een wetswijzing komen. Aruba en Sint Maarten hebben dat gedaan, maar de Staten van Curaçao stemden vorig maand tegen het wetsvoorstel van premier Ivar Asjes.

,,Dat Nederland wel uitvoering geeft aan Europese sancties en de landen in het Caribisch deel van het Koninkrijk niet, doet afbreuk aan de eenheid van het buitenlands beleid van het Koninkrijk”, schrijft Timmermans.

Daarom besloot hij tot het indienen van het voorstel. Volgens de minister wordt zijn voorstel gesteund door de bepalingen in het Statuut. Hij zegt ook Aruba, Curaçao en Sint Maarten te betrekken bij de Nederlandse standpuntbepaling als sancties van invloed kunnen zijn op de betrekkingen van de landen met landen in de regio of die hen anderszins raken.

,,Hierdoor kunnen regionale economische en politieke belangen van de landen op integrale wijze en in een vroegtijdig stadium worden meegewogen.”

De minister voegt er aan toe dat die afstemmingsplicht volgt uit artikel 3 van het Statuut.

Bron: Antilliaans Dagblad
Zie ook: Dossier: Consensus Rijkswetten – en de strijd tegen de Rijkswetten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *