Voorverkiezingen op 8 en 9 september

Meer dan 700 stemmen nodig

WILLEMSTADDe voorverkiezingen voor de Statenverkiezingen van 19 oktober vinden plaats op zaterdag 8 en zondag 9 september. Partijen, die nog geen zetel hebben in de Staten van Curaçao maar mee willen doen aan de verkiezingen, moeten aan de voorverkiezingen deelnemen. Deze partijen zullen meer dan 700 stemmen moeten krijgen om hun deelname aan de verkiezingen van 19 oktober af te dwingen.

Dit is gebaseerd op het aantal geldig uitgebrachte stemmen (74.340) tijdens de verkiezingen van 27 augustus 2010.
De partijen moeten één procent van dit totaal aan stemmen behalen tijdens de voorverkiezingen.
Deze vinden plaats bij Kranshi, waar het Hoofdstembureau ook zetel houdt.
Onder andere de partijen Pais van partijleider Alex Rosaria, de DP en de MPK van partijleider Rignald Lak moeten aan de voorverkiezingen meedoen.
Vanochtend werden de leden van het Hoofdstembureau gepresenteerd. Voorzitter is Geomaly Martes en de plaatsvervangend voorzitter is oud-gezaghebber van Curaçao Lisa Dindial.
Zij zal speciaal belast zijn met de communicatie tussen het personeel van het Bevolkingsregister en het Hoofdstembureau.
De drie andere leden zijn:
* Charles do Rego,
* Raymond ‘Pacheco’ Römer en
* Edward Panneflek.

De drie plaatsvervangende leden zijn:
*  Irving Roosberg,
* Anthmar Kraanwinkel en
* Theo Caris. Minister van Bestuur, Planning en Dienstverlening

Carlos Trinidad zei vanochtend dat het grote verschil tussen het kiesreglement van nu en dat van de tijd dat Curaçao nog onderdeel uitmaakte van de Nederlandse Antillen is, dat in het huidige reglement niemand meer qualitate qua lid is van het Hoofdstembureau.
In het verleden was de gezaghebber uit hoofde van haar functie als voorzitter en hoofd van het Bevolkingsregister waarnemend hoofd.
Nu worden alle leden door de minister gekozen en benoemd.
De minister blijft wel politiek verantwoordelijk voor de verkiezingen.
Martes voegde eraan toe dat hopelijk in de eerste week van oktober al kan worden begonnen met het per post rondbrengen van de oproepkaarten.
Iedereen moet uiterlijk acht dagen voor de verkiezingen de oproepkaart in de bus hebben.

Twee weken voor de verkiezingen wordt het mogelijk gemaakt voor mensen, die hun kaart om de een of andere reden nog niet hebben ontvangen, die bij het Bevolkingsregister op te halen. Ook personen die hun kaart kwijt zijn geraakt kunnen een duplicaat halen.
Door het korte tijdsbestek, zegt Martes, lukt het niet om voorbereidingen te treffen zodat mensen, die om een of andere reden geen oproepkaart hebben gekregen, alsnog kunnen stemmen op vertoon van hun identiteitskaart.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *