VPCO roept ouders op te betalen

Gratis onderwijs op lange baan

WILLEMSTAD — In een ambtelijk overleg zijn op verzoek van waarnemend minister van Onderwijs, Elmer Wilsoe (PS), de schoolbesturen en dus ook het VPCO op de hoogte gesteld van het feit dat er nog enige tijd onduidelijkheid blijft bestaan over gratis onderwijs en dat er daarom een noodplan in werking wordt gesteld.

Dit plan houdt in dat de oude regelingen van SSC en FIdE, die voor bepaalde groepen van ouders van toepassing waren, weer open worden gesteld. Ouders en leerlingen van havo/vwo-scholen die voldoen aan de criteria kunnen zo snel mogelijk een aanvraag indienen bij SSC. Voor informatie wordt verwezen naar de website van SSC: www.ssc.an. Ouders of verzorgers van vsbo- leerlingen die voldoen aan bepaalde inkomenscriteria kunnen bij de school een formulier ophalen en invullen. Voor meer informatie wordt verwezen naar de website van FIdE: www.fide.an.

Het schoolbestuur roept in een persbericht alle ouders op, die de contributie en de bijdrage voor boeken nog niet hebben betaald, dit alsnog zo snel mogelijk te doen.
Dit kan op het VPCO-kantoor via ‘pin’ of per overboeking via de bank. Het bestuur heeft tot nu toe geen bijdrage van het ministerie in het kader van gratis onderwijs mogen ontvangen. De boeken moesten wel worden besteld en straks zullen ook de rekeningen moeten worden betaald. Het VPCO heeft geen financiële reserves om zonder de bijdrage van de ouders de boeken te kunnen betalen.
Wij kunnen dus ook geen boekenpakketten beschikbaar stellen als de bijdrage niet door de ouders betaald wordt”, aldus het schoolbestuur.
Het kantoor van het schoolbestuur zal volgende week ook tussen de middag geopend zijn, zodat ouders alle mogelijkheden hebben om betalingen te komen doen. Het bestuur betreurt het zeer dat er zolang onduidelijkheid is geweest. Deze onduidelijkheid heeft het VPCO niet gewild en ook niet gecreëerd.

Uiteindelijk zullen we wel de lasten van deze onduidelijkheid dragen en kan het ingrijpende consequenties hebben. We rekenen daarom op de steun van al onze ouders en hopen dat door een tijdige betaling van een ieder het schooljaar toch op een goede wijze kan starten.”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *