VPCO start met het uitdelen van de boeken in het voortgezet onderwijs

WILLEMSTAD — Ondanks het feit dat er nog geen akkoord tussen de Vereniging Protestants Christelijk Onderwijs (VPCO) en de overheid is gesloten over gratis onderwijs heeft het schoolbestuur gisteren besloten om toch over te gaan tot het uitdelen van de boekenpakketten in het voortgezet onderwijs.

Het schoolbestuur is nog steeds in gesprek met waarnemend minister van Onderwijs Elmer Wilsoe (PS) over de besteding van de gelden en de voorwaarden waaraan moet worden voldaan.

We vinden het echter onderwijskundig onverantwoord om nog langer te wachten met het meegeven van de boeken aan de leerlingen, zodat er ook thuis gewerkt kan worden. Hiermee nemen we wel een financieel risico, omdat we tot nu toe maar 70 procent van het bedrag van de overheid hebben ontvangen”, aldus de VPCO in een persbericht.

Tegelijkertijd is de VPCO van mening dat ouders en leerlingen die netjes hebben betaald voor de schoolboeken niet langer de dupe mogen zijn van die ouders die niet betaald hebben.
Het schoolbestuur heeft er vertrouwen in dat er overeenstemming met de minister zal worden bereikt.
Wilsoe toonde begrip voor het feit dat de VPCO een vereniging is en contributie van de ouders vraagt.
Ouders zullen de contributie gewoon moeten blijven betalen, omdat de VPCO een vereniging is en dit een voorwaarde is voor lidmaatschap.
Volgende week is er een vervolgoverleg waarin de VPCO-knelpunten besproken zullen worden.

Contract
In de komende dagen krijgen alle leerlingen de boeken mee naar huis, maar op voorwaarde dat er door de ouders een formulier ondertekend en ingeleverd wordt.
Met dit formulier geven ouders aan dat zij het boekenpakket in ontvangst willen nemen en verklaren die ouders die het boekengeld nog niet betaald hebben, dat zij dat alsnog gaan doen als de VPCO geen definitieve overeenstemming bereikt met het ministerie van Onderwijs.
De ouders die wel het boekengeld betaald hebben, krijgen door het ondertekenen van het formulier van het schoolbestuur de garantie dat het betaalde boekengeld wordt teruggestort zodra er een akkoord met de minister wordt bereikt.
Overigens zal VPCO de van de PSBbank ontvangen financiele middelen voorlopig niet aanwenden.
Eerst moet er een definitief akkoord liggen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *