VVD wil actie tegen wijze financiering gratis onderwijs Curaçao

DEN HAAG — De VVD noemt het onverantwoordelijk om de invoering van gratis onderwijs op Curaçao te financieren met geld van Refineria di Kòrsou (RdK).

Aanleiding is het verzoek van de Curaçaose regering om een voorschot van 17,2 miljoen gulden aan toekomstige dividenden te vragen aan RdK, een bedrag dat ook is overgemaakt.

Bent u het met de VVD-fractie eens dat financiering gebaseerd op toekomstige dividenduitkeringen, zeker gezien de zorgzame situatie van de Curaçaose overheidsfinanciën en de Curaçaose overheids-nv’s, geen verantwoorde basis vormt voor de financiering van gratis onderwijs op Curaçao? Hoe schat u de risico’s in dat dit geld moet worden opgeteld bij de steeds groter wordende financiële tekorten van Curaçao?”, vraagt Bosman.
Hij verwijst naar de aanwijzing van de Rijksministerraad, die de Curaçaose regering verplicht om haar begroting op orde te krijgen.

Cft
Het Tweede Kamerlid vraagt verder of het College financieel toezicht al akkoord is gegaan met de constructie.
Zo nee, kunt u aangeven welke actie gaat worden ondernomen om te voorkomen dat dit plan voor een nog groter tekort zorgt op de Curaçaose begroting?”, aldus Bosman.
Het plan voor gratis onderwijs staat niet expliciet genoemd in het aanwijzingsbesluit, waarin alleen staat dat de regering geen nieuwe leningen mag aangaan.
Het Cft heeft de Curaçaose regering echter wel om opheldering gevraagd over deze financieringsvorm.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *