Waar blijft sociaal gezicht van Soaw

Jeanne-Marie FranciscaWILLEMSTAD — Zowel de oppositie- als de coalitiepartijen vinden dat minister Jeanne-Marie Francisca van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn (Soaw) meer middelen moet aanwenden om het sociale beleid binnen de regering vorm te geven.
Dat bleek maandag tijdens de begrotingsbehandeling.

Armin Konket van de PAR vroeg hoe het zat met het flankerend beleid dat door de regering is aangekondigd.
Het flankerend beleid zou de besparingsmaatregelen van de regering voor de lage inkomens verzachten.

De acties om de publieke middelen te saneren zouden pijn doen, heel veel pijn zelfs”, zei Konket.

Door de maatregelen zouden tussen de 1000 en 1500 mensen hun baan verliezen, maar naast het saneringstraject zou er ook gekeken worden naar prikkels die de economie zouden stimuleren. In welke vorm houdt het ministerie van Soaw rekening met de gevolgen van het saneringsbeleid”, vroeg Konket aan de minister.

Dezelfde vraag heeft hij in het verleden ook aan oud-minister Sherwin Josepha (PS) gesteld.
Het antwoord dat het Statenlid toentertijd kreeg was niet bevredigend.
De minister haalde projecten aan die al jaren liepen en niet als flankerend beleid zijn ingezet. Minister Francisca kreeg ook veel vragen en opmerkingen over de situatie bij de sociale werkplaats Fundashon Tayer Soshal.
Volgens Eugene Cleopa van Pais moet de staking bij de sociale werkplaats tot een einde worden gebracht.

Als een van de cliënten dood neervalt, wie is daar dan verantwoordelijk voor?”

Volgens Cleopa had de minister de juiste procedures moeten doorlopen om het bestuur en de directie van de sociale werkplaats te vervangen.
Ook pleitte hij voor transparantie.

Als het aan ons lag hadden we ontslag genomen als minister van Soaw.
De rechter heeft de minister de kans gegeven om haar eerdere schorsingbesluit te overwegen, maar zij stond erop dat het een principekwestie betrof. Als het woord principe valt dan zijn daar ook consequenties aan verbonden”, aldus Cleopa.

Pais- Statenlid Marilyn Moses hield een pleidooi om de bestrijding van huiselijk geweld een prioriteit te maken.
Tweederde van de Curaçaose huishoudens heeft een alleenstaande vrouw als kostwinner.
Deze kostwinners moeten volgens Moses worden empowered.
Daartoe is onder meer in juni de initiatiefwet van Pais voor tijdelijke huisontzegging ingediend, om huiselijk geweld in de kiem te smoren.

kader

Een minuut stilte voor Helmin Wiels

MFK-Statenlid Jacinta Scoop-Constancia merkte maandag tijdens de begrotingsbehandeling van Soaw op dat ze het opmerkelijk vond dat er geen minuut stilte voor de overleden partijleider Helmin Wiels is gehouden. Maandag zou de politicus 55 jaar zijn geworden. Statenlid Scoop-Constancia had het gepast gevonden als er ook bij hem zou zijn stilgestaan. Het Statenlid zei dit omdat de marathonvergadering in de Staten met een minuut stilte begon voor de vorige week overleden oud-president van Zuid-Afrika Nelson Mandela.

bron: Amigoe

To Top

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *