Wachten op kort geding

Overleg tussen bestuur Tayer Soshal en minister Francisca loopt spaak

Willemstad – Overleg tussen het bestuur van de sociale werkplaats Jeanne-Marie FranciscaTayer Soshal en minister Jeanne- Marie Francisca (PS) van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn (SOAW) is momenteel niet mogelijk.

De minister had het bestuur afgelopen donderdag verzocht om vrijdag te vergaderen over een vijftal punten, maar het bestuur eiste vrijdag in een brief aan de minister dat er alleen over het beëindigen van de manifestaties gesproken zou worden ‘om verdere decompensatie bij de participanten te voorkomen en de rust binnen de stichting te doen wederkeren’.
Daar ging de minister niet op in, waarna alleen de onlangs benoemde bestuursleden Ingrid Sanchez, Miosotis Yearwood en Norma Schoop kwamen opdagen.
Omdat er geen quorum werd behaald, werd de vergadering afgelast.
Het lijkt erop dat het nu wachten is op de rechter, die woensdag opnieuw een kort geding rond Tayer Soshal zal behandelen.
Het bestuur wil dat de benoeming van de drie nieuwe bestuursleden wordt opgeschort.
Vandaag zal er opnieuw een bestuursvergadering plaatsvinden.
Eerder werd het bestuur de toegang geweigerd toen zij voor een vergadering naar Tayer Soshal kwamen.
Werknemers hadden een blokkade opgeworpen, waarna de directie alle werknemers naar huis stuurde.
Het bestuur trekt in haar brief van vrijdag fel van leer tegen de minister:

,,Het bestuur kan niet anders concluderen dan dat u welbewust een situatie heeft doen ontstaan en deze tot op heden in stand heeft gehouden, teneinde slechts het bestuur vooralsnog te kunnen ontslaan.
Om uw doel te kunnen bereiken ontziet u in zijn geheel de ware belangen van de stichting en haar cliënten.”

Eerder werd al een kort geding verloren door de minister.
Het besluit om het bestuur en de directie van Tayer Soshal op nonactief te zetten moest worden teruggedraaid.
In de brief van vrijdag doet bestuursvoorzitter Mayra Coffie een voorstel aan de minister om een orgaan in te stellen dat de ontstane penibele situatie bij Fundashon Tayer Soshal zo snel mogelijk moet herstellen.

,,In dat kader is het bestuur van oordeel dat het orgaan zal dienen te bestaan uit een vertegenwoordiger van het ministerie van SOAW, de voorzitter van het bestuur, een vertegenwoordiger van de directie, een door de medewerkers aangewezen vertegenwoordiger uit hun midden, twee vertegenwoordigers van de ouders van de participanten en twee participanten. Dit orgaan zal dienen te worden voorgezeten door een onafhankelijke en onpartijdige deskundige.”

Bron: Antiliaans Dagblad

To Top

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *