Wantrouwen onderling erg groot

SP Tweede Kamerlid van Koninkrijksrelaties Ronald van Raak voorschot op behandeling begroting Koninkrijksrelaties

SP Tweede Kamerlid van Koninkrijksrelaties Ronald van Raak
voorschot op behandeling
begroting Koninkrijksrelaties

Wantrouwen onderling erg groot SP neemt voorschot op behandeling begroting Koninkrijksrelaties

WILLEMSTAD – Het bezoek van Willem-Alexander en Máxima aan de eilanden liet de mooie kant zien van het Koninkrijk: vier landen verenigd onder één Koning.

Maar datzelfde Koninkrijk kent ook een duistere kant: bestuurders die elkaar zó wantrouwen, dat ze geheime diensten op elkaar afsturen. Dit stelt het Tweede Kamerlid Ronald van Raak (SP). Komende week vindt in Den Haag de behandeling plaats van de begroting Koninkrijksrelaties 2014. Van Raak is van plan kritische vragen te stellen, zoals of de minister kan bevestigen dat de Nederlandse inlichtingendienst AIVD niet alleen actief is op Bonaire, zoals afgelopen week werd onthuld, maar op alle eilanden – zeker op Sint Maarten.

,,Wil de minister ook bevestigen dat hierbij nauw wordt samengewerkt met de Amerikanen? Omdat de maffia zich meester maakt van dit eiland.”

 

Als het aan de SP’er ligt, krijgt minister Ronald Plasterk (PvdA) van Koninkrijksrelaties – net terug van een toer samen met koning Willem-Alexander en koningin Máxima langs alle eilanden – het er flink van langs:

,,We hadden er nog zo voor gewaarschuwd: je kunt geen onafhankelijke landen maken die niet zelf verantwoordelijk zijn voor goed bestuur.”

Na de nieuwe staatskundige verhoudingen ging het volgens de Nederlandse parlementariër die deel uitmaakt van de oppositie ‘slechter dan ooit’.

,,Op Curaçao greep de maffia de macht en werd de schatkist geplunderd. Hoe staat het met het onderzoek naar de moord op Helmin Wiels? Worden in dit onderzoek ook de onderlinge verbanden tussen criminelen en bestuurders in kaart gebracht? Dezelfde maffiosi waar juist Helmin Wiels tegen wilde vechten.”

Ook op Sint Maarten lijken volgens Van Raak ‘de banden tussen onderwereld en politiek sinds de nieuwe status hechter geworden’. De Rijksministerraad (RMR) heeft besloten het bestuur op Sint Maarten door te lichten, ondanks tegenwerking van de regering Wescot-Williams van het eiland.

,,Wordt ook hier de rol van de maffia in kaart gebracht?”, wil het Kamerlid weten. Van Raak wil tevens aandacht voor de BES-eilanden die in 10-10-’10 integraal onderdeel zijn (geworden) van Nederland. Elk volk heeft altijd het recht haar lot in eigen hand te nemen, vindt hij. Kan de minister ook verzekeren dat de bevolking van elk eiland – ook Bonaire, Saba en Statia – haar eigen toekomst kan bepalen?

,,Ik vond het niet netjes dat de minister Sint Eustatius onder druk zette om af te zien van een referendum. Als de burgers daar spreken, moeten de bestuurders hier zwijgen.”

GevMin in RMR niet betrouwbaar

In de aanloop naar de begrotingsbehandelingen komende week vraagt Van Raak ook aandacht voor de rol van de Gevolmachtigde ministers in de Rijksministerraad (RMR). Ons Koninkrijk heeft een RMR, onder voorzitterschap van onze premier. Daarin zitten ook Gevolmachtigde ministers van de andere landen.

Klopt mijn inschatting dat de voorzitter geen screening kan doen naar die ministers? Het kan toch niet dat de eilanden mensen sturen die wij niet kunnen vertrouwen?”

De Gevolmachtigde minister van Curaçao, Marvelyne Wiels (Pueblo Soberano), heeft fraude gepleegd met haar cv en vriendjespolitiek bedreven bij het Curaçaohuis in Den Haag. De SP’- er wil weten of minister Plasterk ook bekend is met de ‘fraude die zou hebben gepleegd met valse facturen’.

,,Deze Gevolmachtigde minister zei dat zij is gescreend door de AIVD. Kan de minister bevestigen dat dit niet het geval is? Dat zij de zaak blijft bedriegen? Is de Rijksministerraad bereid onderzoek te doen naar de integriteit van de Gevolmachtigde minister van Curaçao?”

Op Bonaire zijn naar de mening van Van Raak wel politici juist te veel in de gaten gehouden, zelfs door de AVID. Hij wil van de Nederlandse regering weten of deze destijds heeft gehandeld tegen de toenmalige wetten ‘terwijl ik deze minister eerder in de Tweede Kamer heb horen zeggen dat de AIVD zich altijd aan de wet houdt’? Deze spionage laat volgens de parlementariër in ieder geval zien ‘hoe ziek de verhoudingen zijn in het Koninkrijk’.,,Dat ook de Nederlandse regering alle vertrouwen in de bestuurders op de eilanden heeft verloren.”

Nederland heeft naar het oordeel van het SP-Kamerlid in aanloop naar 10-10-’10 grote fouten gemaakt.

,,We hebben nieuwe landen gemaakt, zonder de verantwoordelijkheden helder te maken, zonder het Statuut aan te passen. Steeds meer mensen op de eilanden leven in diepe armoede en kunnen nauwelijks rond komen. Terwijl rijke buitenlanders steeds rijker worden en steeds harder profiteren. En de onderwereld steeds meer boven komt en steeds meer infiltreert in het bestuur. Ik vraag de minister: gaan we onze verantwoordelijkheid nemen en ingrijpen, of laten we het Koninkrijk verder uit elkaar vallen?”

10 Oktober 2010 moest een nieuw begin zijn voor het Koninkrijk, maar Van Raak ziet het vooral als het begin van het einde. Al voor die tijd hadden zijn SP en de huidige regeringspartij VVD van premier Mark Rutte ‘een beter alternatief’: een gemenebest van onafhankelijke landen.

,,Nederland, Aruba, Curaçao en Sint Maarten werken nauw samen, maar zijn niet meer verantwoordelijk voor elkaar. Geen Koninkrijk waarin Nederland moet optreden als een bovenmeester, maar een gemenebest op basis van gelijkwaardigheid, waarin we elkaar kunnen steunen en verder kunnen helpen.”

Binnenkort worden de nieuwe staatkundige verhoudingen geëvalueerd. Van Raak wil de komende week weten of minister Plasterk kan toezeggen dat ook het gemenebest één van de opties is voor de toekomst.

Bron: Antilliaans Dagblad

To Top

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *