Website voor grievende roddels (Redu)

WILLEMSTAD — Er is sinds kort een website actief die zich richt op het verspreiden van roddel en achterklap over personen die woonachtig zijn (geweest) op Curaçao.
www.GossipCuraçao.com verspreidt verhalen over mensen die met naam en toenaam worden genoemd en zelfs met foto’s worden aangeduid.

grievende roddelsHet is de bedoeling van de website, zoals zij zelf aangeeft, de roddels die aangedragen worden door anderen te verspreiden.
Zonder enige terughoudendheid worden in de al dan niet aangeleverde stukken mensen en bedrijven ‘afgekraakt’.
Zo is er ‘something creepy’ aan de hand bij een resort waar volgens de website ‘al 80 procent verdwenen’ is, bij een restaurant werden gasten niet goed geholpen omdat zij waarschijnlijk ‘locals waren’.
Over marinevrouwen is de website al helemaal niet te spreken:

“Did you know a lot of marine wives have little values.
They leave husband and kids just to have fun with the nice brown sugarboys from Curaçao.
Sleeping off their hangover while neighbours watch the kids…”

De website bestaat volgens de Whois-gegevens sinds 21 mei dit jaar en zou vanuit Nederland worden aangestuurd.
Die gegevens echter kunnen gemakkelijk onder een ‘schuilnaam’ aangemaakt worden.

Navraag bij een advocaat naar het toelaatbare inzake het verspreiden van informatie leverde het volgende antwoord op:

“Zolang ze geen leugens verspreiden, het portretrecht niet schenden, inbreuk maken op privacy enzovoorts, dan mag er veel.”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *