Weer poging oppositie om regering naar huis te sturen

WILLEMSTAD — De Staten van Curaçao komen volgende week vrijdag voor het eerst na het zomerreces bijeen voor een openbare vergadering. Tijdens deze vergadering zijn de huidige oppositiefracties in de Staten voornemens om een motie van wantrouwen tegen de regering in te dienen, zodat op weg naar de verkiezingen een interim-regering kan aantreden.

PNP-leider Humphrey Davelaar, initiatiefnemer van de motie, staat nog steeds op het standpunt dat de huidige demissionaire regering zo snel mogelijk naar huis moet.
Het was de bedoeling dat de motie tijdens een openbare vergadering van dinsdag 7 augustus aan bod zou komen.
Maar die vergadering werd afgelast nadat een agendapunt over de laatste ontwikkelingen op onderwijsgebied van de agenda was gehaald, en later omdat het onderwerp parlementaire enquête niet meer behandeld kon worden, omdat de Staten op 3 augustus waren ontbonden.

De oppositiefracties, die een meerderheid hebben in de Staten, krijgen nu op vrijdag 24 augustus alsnog de kans om de motie in te dienen en in behandeling te nemen.
Het is echter de vraag of de leden van het kabinet-Schotte gevolg aan de motie zullen geven.

In een brief aan de Staten heeft premier Gerrit Schotte (MFK) aangegeven dat ministers, die hun ontslag al hebben aangeboden, niet ontslagen kunnen worden.
De vergadering staat gepland voor elf uur ‘s ochtends en heeft een overvolle agenda.
Zo zullen tijdens deze vergadering aan de orde komen:
* de accordering van de notulen van de vergadering waarin tot instelling van de parlementaire enquête werd besloten,
* de door de PAR aangevraagde vergadering over het voortbestaan van het kabinet-Schotte tegen democratische en staatsrechtelijke regels in,

* een debat met de minister van Onderwijs over de laatste ontwikkelingen op onderwijsgebied, * het standpunt van de Staten over het voornemen van de regering om met gratis onderwijs te komen,
* de laatste ontwikkelingen bij de Veiligheidsdienst Curaçao (VDC) en
* het standpunt van het parlement over de verlate suppletoire begroting 2012 en de begroting 2013.

De Statenleden hebben volgende week overigens een overvolle agenda.
Er zijn iedere dag vergaderingen.
Naast de openbare vergadering staan van maandag tot en met donderdag vier bijeenkomsten van de Centrale Commissie van de Staten gepland.
* Op maandag staat er een overleg met Plataforma di Asosashonnan di Penshonadonan op de agenda in verband met bezorgdheid over maatregelen die de regering wil introduceren.
Ook op de agenda van deze bijeenkomst staat aanpassing van de SER-wetgeving.
* Dinsdag wordt er vergaderd over het woningvraagstuk op Curaçao.

* Woensdag over de vermeende betrokkenheid van Nederland bij de exploitatie van olie en gas in de Curaçaose wateren, terwijl

* donderdag met de consumentenstichting gesproken zal worden over prijsspeculatie op het eiland.

Al deze vergaderingen beginnen om negen uur ‘s ochtends.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *