Weer uitstel prijs met ob op kassabon

KassabonWillemstad – De verplichting om de eenheidsprijs inclusief omzetbelasting (ob) op de kassabon te vermelden is opnieuw uitgesteld en zal nu uiterlijk per 1 april 2014 van toepassing zijn.

Advertentie

Dit schrijft minister van Financiën José Jardim in een ‘Aanschrijving verlenging termijn aanpassing kassabonvereisten’.
Ter voorkoming van misverstanden merkt hij ‘expliciet op’ dat de overige vereisten waaraan een kassabon dient te voldoen wel onverkort van toepassing zijn.

,,Ook geldt met ingang van 1 oktober 2013 de verplichting bij prijsaanduiding de prijs inclusief omzetbelasting, te vermelden. Voor deze verplichting wordt geen verder uitstel verleend.”

In eerste instantie diende al met ingang van 1 mei 2013 de eenheidsprijs inclusief OB op een kassabon te worden vermeld.
Vanwege uitvoeringstechnische redenen is toen vanuit het bedrijfsleven verzocht om deze verplichting op een later tijdstip in werking te laten treden. In zijn ‘Aanschrijving goedkeuring prijsaanduiding en kassabonvereisten’ is Jardim aan dit verzoek tegemoetgekomen en heeft hij goedgekeurd dat deze verplichting per 1 oktober 2013 van toepassing is.

,,Inmiddels is echter gebleken dat de noodzakelijke aanpassingen bij een groot aantal ondernemers niet tijdig hebben kunnen plaatsvinden. Om deze reden is mij verzocht om de inwerkingtredingdatum van verplichting nogmaals te verplaatsen”

, schrijft de bewindsman.
Gelet op het feit dat de betrokken ondernemers in verband met de vereiste aanpassingen veelal afhankelijk zijn van een derde, bijvoorbeeld een automatiseerder of softwareleverancier, en slechts beperkt invloed op deze derde hebben, heeft de minister van Financiën besloten aan dit verzoek tegemoet te komen.
Tot 1 april 2014 zal door de Inspecteur der Belastingen geen gevolg worden gegeven aan de sanctiebepaling van artikel 49, eerste lid, onderdeel j, van de Algemene Landsverordening Landsbelastingen (ALL) en het Landsbesluit Kasregistratiesystemen indien en voor zover de eenheidsprijs niet inclusief omzetbelasting op de kassabon wordt vermeld.

,,Een ondernemer die gebruik wenst te maken van deze goedkeuring, dient voor 1 januari 2014 bij de Inspecteur melding te maken van het feit dat de noodzakelijke aanpassingen niet voor eind 2013 kunnen plaatsvinden.”

Advertentie

To Top

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *