Weer veilig op straat en in de woning

Daniel HodgeWillemstad – De transitieregering Hodge wil ervoor zorgen dat burgers weer veilig in hun woning kunnen verblijven en ook veilig over straat kunnen.
Voor de voorwaarden om dat te bereiken zal moeten worden gezorgd. Om dit voor elkaar te krijgen, zal de regering – die de politieke steun in de Staten heeft van PS, PAIS, PNP en Statenlid Sulvaran – verschillende trajecten uitstippelen en bewandelen. Daarbij is speciale aandacht voor het politiekorps, maar ook en in het bijzonder voor jongeren en de jeugddetentie.
Allereerst moet er weer sprake zijn van een goed politiebeleid, en politieagenten moeten weer beter geëquipeerd en beter zichtbaar op straat zijn.
Politie in de wijken die nauw samenwerken met de bewoners, kan een zeer effectieve manier van werken zijn, aldus premier Daniel Hodge in zijn regeringsverklaring in het parlement.

Over jeugd die in de criminaliteit belandt, zei hij dat zijn regering van experts het niet wenselijk vindt dat jongeren samen met volwassenen in één gevangenis belanden.
Bij minder ernstige misdrijven kunnen jonge delinquenten een alternatieve straf krijgen, zoals een taakstraf.
Ook moeten zij in aanmerking komen voor het dragen van een bandje in verband met elektronisch toezicht.
Het is nog altijd de bedoeling dat er een speciaal detentiecentrum komt voor jonge misdadigers die wel ernstig strafrechtelijk over de schreef gingen en een gevangenisstraf te horen kregen.

In deze instelling, Kas Sigur, kunnen en zullen zij onder intensieve begeleiding formatie en correctie krijgen.
Behalve voor repressie en resocialisatie wil de regering tevens veel aandacht voor preventieve actie. Hierbij is er een belangrijke rol weggelegd voor het gezin en (omdat Curaçao relatief erg veel gebroken gezinnen kent, red.) de school.
Hiervoor is een nauwe samenwerking vereist van

  • justitie,
  • onderwijs,
  • arbeidszaken,
  • sociale partners (vakbonden en bedrijfsleven)
  • en andere instanties

die actief zijn op het gebied van jongerenhulp (zoals jeugdopvang in geval van huiselijk geweld en/of kindermishandeling).

zie ook: Buurthuizen stuk actiever

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *