Wegenfonds wordt niet opgeheven

slechte wegWILLEMSTAD — Volgens de nieuwe minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP), Earl Balborda (PNP), zal de Stichting Wegenfonds Curaçao (SWC) niet opgeheven worden. Balborda kwam met zijn verklaring tijdens de behandeling van de conceptbegroting 2013 in de Centrale Commissie van de Staten, die eerder deze week plaatsvond.

Over de financiering van de SWC is in de afgelopen periode veel te doen geweest.
De regering is voornemens om vanaf dit begrotingsjaar de inkomsten uit de motorrijtuigenbelasting (mrb) niet meer in de SWC te storten, maar deze naar de algemene middelen van het land Curaçao te laten stromen.
Deze beslissing houdt in dat de SWC op jaarbasis met zo’n 34 miljoen gulden gekort zal worden.
De overheid wil de aanpak van de lokale infrastructuur gaan bekostigen door een beroep te doen op de kapitaalmarkt.
De beslissing van de overheid is mede ingegeven door de conclusies in het rapport van overheidsaccountant Soab, waarin felle kritiek wordt geleverd op het toezicht op de SWC.
De stichting heeft inmiddels in een brief aan Balborda fel geprotesteerd tegen de beleidswijziging van de regering ten aanzien van het wegenfonds.
Tijdens de begrotingsbehandeling in de Centrale Commissie van de Staten werden er verschillende vragen gesteld over de plannen met betrekking tot de SWC en de toekomst van de stichting.

Balborda garandeerde zijn toehoorders dat het fonds niet zal worden opgeheven.
Volgens de minister heeft de overheid alleen besloten dat er een andere manier moet komen om de stichting te financieren en dat het niet de bedoeling is dat de stichting ophoudt te bestaan.
Hij kondigde verder ook aan dat de stichting efficiënter moet gaan functioneren.
Een herstructurering staat dan ook op de agenda.
De stichting zal volgens de minister hoe dan ook verantwoordelijk blijven voor het onderhoud van de infrastructuur op het eiland.
PS-lid Melvin ‘Mac’ Cijntje vroeg aandacht voor toekomstige ontwikkelingen bij de SWC.
Hij liet zich er niet over uit of het besluit om de stichting op haar inkomsten uit de mrb te korten nu goed of slecht was, maar gaf wel aan dat dit een goede gelegenheid was om stil te staan bij de toekomst van de infrastructuur op het eiland.
Zo wees hij erop dat zorg dragen voor de infrastructuur meer behelst dan alleen maar het asfalteren van wegen.
Het creëren van veilige wegen voor alle weggebruikers, en niet alleen automobilisten, moet hierbij een van de uitgangspunten zijn, aldus het PS-lid.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *