Werkconferentie over resultaten gezinsbegeleiding

Project Wit Gele Kruis ‘Forsa pa Lanta Uni’.

WILLEMSTAD — Stichting Wit Gele Kruis voor Thuiszorg ‘Prinses Margriet’ voert sinds enkele jaren het gezinsbegeleidingsproject ‘Forsa pa Lanta Uni’ uit. Maandag vindt een werkconferentie plaats waar de resultaten van dit project worden gepresenteerd.

Forsa pa Lanta Uni’ is gericht op de gedachte dat voorkomen en vroeg ingrijpen beter is dan genezen. Op het consultatiebureau worden op bepaalde momenten alle kinderen (van 0-4 jaar) gezien, zodat de algehele gezondheid en een gezonde ontwikkeling van het jonge kind gevolgd kunnen worden. De verpleegkundigen hebben voldoende expertise en ervaring om goed te signaleren, informeren, adviseren en lichte hulpverlening te verstrekken. Echter, extra tijd om ouders van jonge kinderen met (dreigende) psychosociale problemen, met (dreigende) ontwikkelingsstoornissen, met moeilijk gedrag bij te staan, extra te begeleiden en vooruit te helpen ontbreekt, vooral gezien een te beperkt budget. Uit ervaring van voorgaande – door fondsen gefinancierde – projecten, weet Wit Gele Kruis dat extra begeleiding van de ouder op maatschappelijk gebied als wel door spelstimulering, bijdraagt aan een gezondere ontwikkeling van het jonge kind. In dit project wordt intensieve begeleiding ingezet door een speciaal daartoe opgeleide verpleegkundige, in samenspraak met diverse spelers in het veld. De laatste drie jaar zijn meer dan 300 gezinnen begeleid. Op de werkconferentie worden de resultaten van het project gepresenteerd en worden deze tijdens de workshops aan de hand van cases-situaties toegelicht en besproken. De inzet is om te komen tot een langdurig traject waarin een waardevolle bijdrage geleverd kan worden aan de jeugdgezondheidszorg. De werkconferentie vindt plaats in het Hilton Hotel, van half negen ‘s morgens tot half vijf ‘s middags. Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar, inschrijving vindt plaats via mail [email protected] witgelekruis.com of telefonisch via 737-3584. Deelname is gratis. Inschrijven kan tot morgenmiddag, vóór half vier.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *