Werkgevers betalen 1,9 procent extra aan loonderving

Invoering basisverzekering ziektekosten

artsenWILLEMSTAD — Werkgevers moeten additioneel 1,9 procent aan premie gaan betalen voor loonderving in geval van ziekte van de werknemer. De ‘extra’ premieheffing zal via een landsbesluit houdende algemene maatregelen door de minister van Gezondheid, Milieu en Natuur, Ben Whiteman (PS), moeten worden afgekondigd.

De totale premiedruk voor de werkgever door de introductie van de basisverzekering ziektekosten (bvz) is in totaal 10,9 procent geworden.
De werknemer betaalt 3 procent.
Dat bevestigt de directeur van de Sociale Verzekeringsbank (SVB), Philip Martis, desgevraagd.
Bij de ‘oude’ ziektekostenverzekering (zv) was de bijdrage voor loonderving inbegrepen in de 8,3 procent werkgeversbijdrage.

Binnen de overheid schijnt er verwarring te bestaan over de nieuwe regeling voor loonderving.
De Amigoe nam hierover contact op met de door onafhankelijk Statenlid Glenn Sulvaran voorgedragen minister van Financiën, José Jardim.
Hij verwees naar minister Whiteman.
Whiteman verwees op zijn beurt weer naar Jardim voor een nadere uitleg van de financiele gevolgen van de bvz.

Whiteman was in ieder geval niet op de hoogte van de extra 1,9 procent heffing voor loonderving. Wel weet hij dat er een aantal landsbesluiten zijn die door hem moeten worden afgekondigd in verband met de invoering van de bvz.

Loonderving houdt in dat de SVB een gedeelte (80 procent) van het salaris van de werknemer vergoedt in geval van ziekte.
Dat geldt echter alleen voor die werknemers die onder de zv-loonpremiegrens vallen van 5135 gulden per maand.
De introductie van de bvz moet gezien worden als een harmonisatie van de huidige verbrokkelde regelgeving en is het kader van een stelselherziening in de gezondheidszorg, met als oogmerk het verbeteren van de kwaliteit van de zorg, het vergroten van de toegankelijkheid van de zorg, het beheersen van de kosten van de zorg en een verschuiving van ziekte en zorg naar gedrag en gezondheid.

Naast een nominale premie, die jaarlijks moet worden betaald, moet er ook maandelijks een inkomensafhankelijke premie worden afgedragen.
De nominale premie is 82 gulden per jaar.

  • Iedereen die minder dan 1000 gulden per maand verdient is vrijgesteld van de nominale premie.
  • Iedereen die in een jaar aan inkomen in totaal 12.000 gulden of minder verdient, betaalt dat jaar geen inkomensafhankelijke premie.
  • Iedereen die in een jaar meer dan 12.000 gulden verdient en gepensioneerd is, betaal t10 procent premie over dat deel van het gehele inkomen dat minder bedraagt dan 100.001 gulden.
  • Iedereen die in een jaar aan inkomen meer dan 12.000 geniet en niet gepensioneerd is, betaalt 12 procent premie over dat deel van het gehele inkomen dat minder bedraagt dan 100.001 gulden.

Als er sprake is van een werkgever/werknemerrelatie komt de premie van 12 procent voor 75 procent ten laste van de werkgever en voor 25 procent ten laste van de werknemer.

De overheid draagt ook bij in de bvz.

  • In 2013 is dat 235 miljoen,
  • in 2014 244 miljoen
  • en in 2015 251 miljoen gulden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *