Werkgroep voor meer efficiëntie binnen overheid

José JardimWILLEMSTAD — De regering heeft een werkgroep in het leven geroepen die onderzoek zal moeten verrichten naar manieren om nog meer te snijden in de uitgaven van de overheid en de efficiëntie van het apparaat nog meer meer te verhogen.
Dit heeft Financiën- minister José Jardim (voorgedragen door onafhankelijk Statenlid Glenn Sulvaran) onlangs bekendgemaakt tijdens de behandeling van de begroting van het land Curaçao.

De werkgroep wordt voorgezeten door de stichting Overheidsaccountantsbureau (Soab), terwijl er ook functionarissen van onder meer Financiën en Bestuur, Planning en Dienstverlening (BPD) zitting in hebben.
De werkgroep zal zich op drie gebieden concentreren voor wat betreft pogingen om de uitgaven van de overheid te verlagen.
Er zal op de eerste plaats gekeken worden naar personeelsuitgaven, maar ook (huur)contracten en subsidies zullen aan bod komen.
Aanleiding voor de oprichting van de werkgroep was oorspronkelijk om tot een betere synergie te komen tussen de twee apparaten, waaruit het ambtenarenapparaat van het land Curaçao is opgebouwd: het voormalige eilandgebied Curaçao en het ‘oude’ land de Nederlandse Antillen.

Het doel van de werkgroep is om te komen tot afspraken waar gesneden kan worden en welke procedures efficiënter kunnen, om zo de uitgaven van het apparaat te kunnen verlagen.
Centraal in de plannen van de werkgroep staat onder meer de constructie van een nieuw kantorencomplex voor de overheid, waar alle overheidsdiensten in kunnen worden ondergebracht.
Dit zal er volgens Jardim toe leiden dat er binnen het overheidsapparaat procedures kunnen worden toegepast, waardoor het functioneren van het overheidsapparaat efficiënter zal worden. Met de bouw van een centraal kantorencomplex hoopt de regering, aldus Jardim, substantiële besparingen te realiseren op het gebied van

  • huur,
  • telefoonkosten,
  • het leasen van randapparatuur,
  • bewaking en benzine.

Tijdens de begrotingsbehandeling sprak de Financiën-minister van een enorm potentieel om besparingen door te voeren.
Op dit moment werkt de werkgroep aan het opzetten van een business case voor het nieuwe kantorencomplex, aldus Jardim.
Aan de hand van dit voorstel zal de regering een traject kunnen accorderen om verder te bewandelen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *