Werknemers CDM krijgen inzage documenten

griffierechtWillemstad – De groep CDMwerknemers die een kort geding heeft aangespannen tegen de organisatie krijgt alsnog inzage in de notulen van de vergadering van de directie van CDM Holding van 29 december 2009, het besluit van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) van CDM van 16 november 2007 en het besluit en de notulen van 26 maart 2009. Dat heeft het gerecht besloten.

Vier werknemers die als uitzendkrachten werkzaam zijn bij de Curaçaose Dokmaatschappij hebben een zaak aangespannen tegen CDM Holding omdat laatstgenoemde jarenlang arbeidsrechtelijke regels niet in acht zou hebben genomen.
Als moedermaatschappij had CDM Holding volgens de eisers in moeten grijpen.

,,Door niets te doen heeft gedaagde jegens eisers onrechtmatig gehandeld, aldus eisers”, zo staat in het vonnis.

Het Dok erkende op haar beurt dat eisers onderbetaald werden en heeft met iedere eiser een vaststellingsovereenkomst gesloten, waarbij zij zich heeft verbonden wegens gelijke beloning aan iedere eiser een bepaalde schadevergoeding te betalen.
Het Dok heeft aan iedere eiser de helft van het overeengekomen bedrag betaald.
De werknemers willen nu de andere helft via een kort geding vorderen, kennelijk omdat het Dok geen verhaal biedt.
In het kader van een nog op te starten procedure tegen CDM Holding, heeft de groep er naar eigen zeggen baat bij dat zij fotokopieën krijgen van de gewenste stukken.
Dat is ook door de rechter toegezegd.
Als gedaagde, in dit geval CDM Holding, het vonnis niet naleeft, wordt een dwangsom van 2.500 gulden per dag of een gedeelte van de dag opgelegd tot een maximum bedrag van 50.000 gulden. Ook is CDM Holding veroordeelt tot het betalen van de kosten van de procedure voor de eisers, in totaal 797,28 gulden.

bron: Antiliaans Dagblad

Advertentie

To Top

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *