Wervingstop politie gevaar voor de veiligheid’

politie-curacao

WILEMSTAD — Oud-parlementariër voor de FOL en oud-politiefunctionaris Richinel Look waarschuwt voor een neerwaartse spiraal binnen het politiekorps door een wervingstop van nieuwe aspirant-agenten. Volgens hem zijn er grote veiligheidsrisico’s hieraan verbonden

Look wijst erop dat in het verleden al een keer voor een aantal jaar was gestopt met de werving. Dat leidde tot een tekort en in 1971 besloot de toenmalige regering om een grote groep politieagenten uit Nederland aan te trekken.
Dezen kregen een contract voor vier jaar maar keerden daarna allemaal terug.
In deze periode werd er zo veel mogelijk aan werving gedaan.
Maar volgens Look valt een dergelijk gecreëerd tekort moeilijk op te vullen.
Daarom is het volgens hem eind jaren tachtig weer geprobeerd met een nieuwe groep politieagenten uit Nederland.
Dit experiment liep volgens Look slecht af.
Veel agenten keerden voor het eind van hun contract al terug naar Nederland.
Ze hadden ook grote moeite om te integreren.

Bij hun terugkeer hebben de politieagenten vanwege hun ongenoegen het ‘Zwartboek over de politie op de Antillen uitgegeven’.
De Curaçaose overheid heeft daarna, aldus Look, in een wanhoopsactie de toelatingseisen voor de politieopleiding verlaagd.
Dit had als gevolg dat hoewel er genoeg politieagenten zijn, de theoretische kennis en discipline achteruit gingen.
Als hier bovenop ook nog eens een tekort aan personeel wordt gecreëerd dan belandt het korps in een neerwaartse spiraal met alle gevolgen van dien voor de veiligheid op het eiland, zegt Look. Minister van Justitie Nelson Navarro was vanochtend onbereikbaar voor commentaar.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *