Wescot: Eigen quick scan

logo-nederlandDen Haag – De regering van Sint Maarten wacht het door de Koninkrijksregering gelaste onderzoek naar de integriteit van het openbaar bestuur op het eiland niet af maar laat zelf een ‘quick scan’ uitvoeren.

Advertentie

Minister-president Sarah Wescot-Williams (DP) verwacht dat het daarvoor benodigde landsbesluit vandaag door de ministerraad wordt geaccordeerd.
Het door de Rijksministerraad opgedragen onderzoek zal, zo is haar overtuiging, niets toevoegen aan de uitkomsten van het eigen Sint Maartense onderzoek.
De premier is gisteren aan haar werkbezoek aan Nederland begonnen om de bezwaren tegen de in de Rijksministerraad van 27 september gegeven aanwijzing toe te lichten.
Gistermorgen sprak zij daarover met minister Ronald Plasterk (PvdA) van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
Dat overleg heeft de partijen niet nader tot elkaar gebracht.

,,Wij hebben onze positie nog eens verduidelijkt en in alle rust toegelicht wat onze bezwaren zijn”

, aldus Wescot-Williams na afloop van het gesprek, dat volgens haar in een goede sfeer is verlopen. De premier wil het beeld rechtzetten dat Sint Maarten tegen een onafhankelijk onderzoek zou zijn.

,,Het tegendeel is waar. Wij hebben alleen grote bezwaren tegen de gevolgde procedure. Ik ben ervan overtuigd dat er sprake is van een constitutionele blunder, waarmee een gevaarlijk precedent wordt geschapen. Om die reden hebben wij de Raad van State om advies gevraagd.”

,,Dat wij onderzoek zouden willen tegenhouden, is beslist niet waar. Wij willen zelf ook weten wat er wel niet waar is van alle percepties die er bestaan. Die verschillen nogal van elkaar. Daarom vinden wij het belangrijk op korte termijn deze quick scan te laten doen.”

Dit feitenonderzoek staat los van het brede onderzoek waartoe de regering onlangs de opdracht heeft verstrekt aan Transparency International.

,,Dat is een veelomvattender onderzoek dat veel meer tijd in beslag neemt”, aldus de premier.

De quick scan waarover vandaag in Philipsburg een besluit wordt genomen, moet uitgevoerd gaan worden door een commissie van wijze mensen van wie de onafhankelijkheid boven elke twijfel verheven is.
Het eindrapport moet er over een half jaar liggen.
Wescot-Williams heeft vandaag een ontmoeting met de vicepresident van de Raad van State van het Koninkrijk, Piet Hein Donner.
Donderdag spreekt zij haar Nederlandse ambtgenoot, premier Mark Rutte (VVD), tevens voorzitter van de Rijksministerraad.

Advertentie

To Top

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *