Wet openbare orde weggevallen

Justitieminister zou meer bevoegdheden moeten krijgen

Willemstad – Er is nauwelijks regelgeving op het gebied van de openbare orde na de staatkundige ontmanteling op 10 oktober 2010. Er moet hier een landsverordening over komen en die is nog in de maak.

Advertentie

Professor Lodewijk Rogier tijdens zijn lezing op de UoC. FOTO ANTILLIAANS DAGBLAD

Professor Lodewijk Rogier tijdens zijn lezing op de UoC.
FOTO ANTILLIAANS DAGBLAD

De minister zou meer verantwoordelijkheden moeten krijgen op het gebied van de openbare orde, waaronder het direct kunnen aansturen van de politie, zoals vroeger de gezaghebber kon.
Bij enkele wetten die nu van kracht zijn, kan afgevraagd worden wie de bestuurlijke verantwoordelijkheid moet dragen.
Dit is deze week aan de orde gekomen, tijdens de lezing van professor Lodewijk Rogier, georganiseerd door de Faculteit der Rechtsgeleerdheid.

Rogier is hoogleraar staats- en bestuursrecht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en de University of Curaçao (UoC, de voormalige UNA).
Een belangrijke vraag die Rogier stelde was of het wenselijk is dat de bevoegdheden van de minister van Justitie met betrekking tot de openbare orde worden uitgebreid.
Vroeger was er de gezaghebber die optrad als ‘plaatselijk hoofd van politie’ en er was de Eilandsverordening Bevordering Openbare Orde en Bescherming Gemeenschap (BOOBG).
Rogier legde de bevoegdheden van de burgemeester in Nederland voor die overtredingen en verstoring van de openbare orde kan beletten, dus voorkomen, of beëindigen.

,,Hij bedient zich daarbij van de onder zijn gezag staande politie”, aldus Rogier.

Wat is het voordeel als deze taak en ook andere verantwoordelijkheden met betrekking tot de openbare orde terug komen bij de minister van Justitie?
Een van de voordelen is dat de minister een eigen bestuurlijke verantwoordelijkheid draagt en zelfstandig bevoegd is om in te grijpen, waarbij hij zich direct kan bedienen van de politie.
Ook kan de minister scherper gecontroleerd worden door de Staten die kan vragen ‘waarom doet u niets minister?’
Ook het preventief optreden is een voordeel en het direct optreden van de minister is een ontlasting van het strafrecht, dat bepaalde taken uit handen genomen wordt.
De minister kan bovendien sneller optreden dan de justitiële keten.

Gevaar: politieke invloed groter
Maar ‘elk voordeel heb z’n nadeel’, zo verwoordde Rogier de lijfspreuk van Johan Cruijff, want het houdt een verzwaring van de bestuurlijke taak in.

,,Er komt meer druk op minister van Justitie en de politie moet meer luisteren naar de minister. Ook ambtenaren moeten vaker in actie komen”, aldus Rogier.

De politieke invloed wordt groter.
Dat kan positief zijn, maar ook negatief als de minister bijvoorbeeld onder druk staat van belangengroepen.
Daarmee wordt dus ook de kwetsbaarheid van de minister vergroot. Rogier:

,,Hij moet sterk in zijn schoenen staan, een eigen beleid hebben en uitvoeren.”

Met enkele voorbeelden legde Rogier uit dat met de huidige regelgeving het de vraag is of telkens de minister van Justitie verantwoordelijk is.

,,Neem bij-voorbeeld de horeca. Als het om de drankwet gaat kan je je afvragen of hier niet de minister van Gezondheid beter kan optreden.
Dat geldt ook als het om drugs en de Opiumlandsverordening 1960 gaat.
Deze wet is overigens niet specifiek bedoel om de openbare orde te beschermen. Handelen op straat was in de oude BOOBG opgenomen, maar is nu niet meer van kracht.
Of neem het verbod op het venten op de openbare weg zonder vergunning.
Is hier de minister van Justitie verantwoordelijk of zou het beter de minister van Economische Ontwikkeling moeten zijn?”

Advertentie

To Top

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *