Whiteman wacht op second opinion

Bernard Denzil WhitemanWILLEMSTAD — Een derde onafhankelijke partij gaat zich buigen over de adviezen van het ministerie van Financiën en de afdeling Wetgeving en Juridische Zaken met betrekking tot het eventueel stopzetten van het Nos Hospital Nobo (NHN)-traject. Dit gebeurt op initiatief van minister van Gezondheid Ben Whiteman (PS).

Volgens Whiteman is het bij dit soort zaken met verstrekkende gevolgen geen overbodige luxe om alle effecten van het stopzetten van het project goed in kaart te hebben.
Hij hoopt binnenkort het advies te kunnen ontvangen.

“Het hoeft niet lang te duren. Ik wacht op nog een document dat ik van Usona (de trekker van NHN) zou krijgen. Dat houdt de zaak op”

, aldus Whiteman.

Het ministerie van Financiën calculeerde dat het eiland zo’n 90 miljoen gulden aan inkomsten zal mislopen als het bouwproject wordt stopgezet.
Norberto Ribeiro, sectordirecteur van het ministerie van Algemene Zaken, stelde in zijn advies dat de omvang van de mogelijke claim van bouwer Ballast Nedam op dit moment niet kan worden aangegeven.
Het bedrag dat aan de bouwgigant moet worden betaald zal wellicht hoger zijn dan de tot nu toe gemaakte kosten door Ballast Nedam.

Minister Whiteman zal de second opinion zodra die binnen is aan de rest van de ministerraad voorleggen, zodat er gezamenlijk een besluit genomen kan worden.
Volgens de minister hebben de samenwerkende politieke partijen tot dusver slechts een uitspraak gedaan over de ziekenhuislocatie.
Een mogelijke aanvullende ziekenhuisfunctie, zoals het streven van onafhankelijk Statenlid Glenn Sulvaran naar een ziekenhuis met een academisch karakter, staat nog niet vast.

Usona, dat ook in afwachting is van het definitieve besluit, zet de aanval in naar aanleiding van de aantijgingen van de diverse belangenverenigingen van Otrobanda, die pleiten voor behoud van het ziekenhuis in het stadscentrum.
De beoogde NHN-locatie op het voormalige Amstelterrein is van het begin af aan omstreden geweest.
Men vreest voor wateroverlast bij extreme weersomstandigheden.
Deze vrees is volgens Usona ongegrond.

De structurele oplossing van de wateroverlast bij extreme weersomstandigheden in Saliña en omgeving valt niet onder het project NHN en is ook niet nodig voor de bereikbaarheid van het ziekenhuis, aldus Usona.
Het NHN zelf zal met zeer hoog water bereikbaar en operationeel zijn en blijven vanwege de verhoogde bouw en de tweede toegangsweg.

“Zelfs na Tomás was de Schottegatweg-Zuid tot aan de kruising waar de brug voorzien is bereikbaar. Uiteraard is een structurele oplossing van de wateroverlast wel belangrijk voor burgers en bedrijven die hier nadeel van ondervinden, maar dit is niet noodzakelijk voor NHN”

, schrijft Usona.

Het NHN wordt een meter verhoogd gebouwd. Dit levert geen meerkosten op.
Ook zal het ziekenhuis te allen tijde per helikopter bereikbaar zijn, zoals afgestemd met de kustwacht.
De totale kosten voor de terreinwerkzaamheden bedragen zo’n 6 miljoen gulden en zijn voor dit bedrag reeds aanbesteed aan Ballast Nedam Infra B.V.
Deze kosten zijn voor het bouwrijp maken van het terrein, het saneren van de grond ten aanzien van de beperkte dieselolievervuiling van de Amstelbrouwerij, het aanleggen van de brug naar de Schottegatweg-Zuid en het verplaatsen van het op het terrein aanwezige rioolgemaal.
Alle overige kosten zijn opgenomen in de contractueel overeengekomen bouwsom van 108 miljoen dollar.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *