Wie bewaakt de bewakers?

WILLEMSTAD — De Landsrecherche opende gisteren haar nieuwe onderkomen aan de Scharlooweg nummer 100. Waarnemend procureur-generaal Anton van der Schans hield bij deze gelegenheid een speech, waarin hij aangaf blij te zijn dat de overheid het belang van een orgaan als de Landsrecherche onderstreept.

Vele hoogwaardigheidsbekleders woonden de opening van het nieuwe gebouw van de Landsrecherche bij. Zo ook minister van Justitie Nelson Navarro en bisschop Luis Secco.

Vele hoogwaardigheidsbekleders woonden de opening van het nieuwe gebouw van de Landsrecherche bij. Zo ook minister van Justitie Nelson Navarro en bisschop Luis Secco.

Het deed hem dan ook goed te zien dat de medewerkers van de Landsrecherche nu netjes gehuisvest zijn.

‘Quis custodiet ipsos custodes?’

, daarmee opende de waarnemend PG zijn speech.
Al grappend liet hij zich verder uit over deze uitspraak.

”Nee, maakt u zich geen zorgen, ik ben niet begonnen met de speech voor het Latijns genootschap.
De overheid moet steeds het algemeen belang dienen, daar is immers de overheid voor.
Want de overheid, dat is de dienaar en bewaker van het algemeen belang.
Maar ‘Quis custodiet ipsos custodes?’, oftewel ‘Wie bewaakt de bewakers?’.

Waarnemend PG Van der Schans refereerde aan de ‘nodige checks and balances’ van een democratische rechtsstaat.
Hij sprak van parlementsleden die de ministers controleren.

  • Ministers die de ambtenaren aansturen.
  • De Algemene Rekenkamer die de financiën bewaakt.
  • Het politieapparaat om strafbare feiten te onderzoeken,
  • het Openbaar Ministerie dat verdachte personen voor de rechter brengt en
  • de rechter die op zijn beurt de wet, die door het parlement wordt goedgekeurd, moet toepassen.

De waarnemend PG liet ook weten dat ondanks alle checks and balances het zou kunnen zijn dat overheidsdienaren toch niet steeds handelen in het algemeen belang.
Het kan voorkomen dat personen toch, tegen de regels in, hun eigen belang behartigen in plaats van het algemeen belang.

“De Griekse filosoof Plato heeft eens geschreven dat dienaren van de Staat zich moeten behoeden voor dronkenschap, want anders zouden zij domme dingen kunnen doen.
Om te voorkomen dat overheidsdienaren domme dingen zouden doen hebben we dus ‘bewakers van de bewakers’ nodig.
En dat is de Landsrecherche.”

Van der Schans vervolgde met aan te geven dat hij blij is dat ‘de overheid beseft dat zo’n orgaan als de Landsrecherche noodzakelijk is’.

“We hopen natuurlijk dat u niet vaak hoeft op te treden, maar u moet er wel zijn, goed toegerust ook, en netjes gehuisvest.
En dat de Landsrecherche nu een nieuw onderkomen heeft, is een bevestiging van het belang van en de waardering voor deze dienst.”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *