Wiels: Afspraken Oostpunt publiek maken

WILLEMSTAD — PS-partijleider Helmin Wiels geeft in een reactie met betrekking tot de gepresenteerde ontwikkelingsplannen voor Oostpunt, te kennen dat de in 2010 tussen de overheid en de erven Maal getekende overeenkomst, de vaststellingsovereenkomst, publiek zou moeten worden gemaakt.

Advertentie

“We weten immers niet wat erin staat. Zo kan er bijvoorbeeld een clausule in staan dat een stortplaats op het terrein gerealiseerd mag worden, waar men vervolgens – ik zeg maar wat – chemisch afval zou kunnen dumpen. Of wie garandeert ons dat er op het terrein geen militaire basis komt; in het verleden is daar namelijk interesse voor getoond”

, aldus Wiels.

oostpunt-2De partijleider wil op korte termijn een reeks ‘kritische vragen’ stellen met betrekking tot de ontwikkeling van Oostpunt.
Ook meent hij dat de bezwaren van verschillende milieuorganisaties, naar aanleiding van de ontwerp-landsverordening tot herziening van de bestemmingen van de gronden te Oostpunt, ‘legitiem zijn’.

“Ik heb me de afgelopen jaren meermaals verbaasd over het door de overheid gehanteerde juridisch advies, waaruit ook herhaaldelijk bleek dat de overheid niet de beste onderhandelaar is.
Hierbij zag men dat de ontwikkelaar ofwel de investeerder, met een leger aan advocaten en met zelfs internationale juridische experts, de onderhandelingen in gingen om vervolgens met volle handen aan toezeggingen weg te lopen, met andere woorden, verplichtingen voor de overheid”

, aldus Wiels.

Hij meent dat er op het eiland sprake is ‘van jarenlange roofbouw waarbij grote stukken natuur plaats moesten maken voor allerlei ambitieuze projecten’:

“Hiervoor werden in de wilde weg bouwvergunningen verstrekt.
Op dit moment telt Curaçao nog maar twee grote gebieden waar de natuur nog ongeschonden is, namelijk Bandábou en Oostpunt, en vandaar dat zorgvuldigheid is geboden.”

Grondbelasting
Ik heb toentertijd, als enige, tegen de ondertekening van de vaststellingsovereenkomst gestemd. De PS was op dat moment nog een eenmansfractie.
De overeenkomst is door Anthony Godett (toenmalige FOL-leider en gedeputeerde van Infrastructuur) onderhandeld en ondertekend.

Naar mijn mening had de heer Godett ook naar de grondbelasting moeten kijken”

, aldus Wiels waarbij hij verduidelijkt:

“Aangezien ongeveer 35 procent van het hele grondgebied van Curaçao privébezit is van grootgrondbezitters – dit is ook iets waar de PS grote vraagtekens bij plaatst en wat eveneens niet meer van deze tijd is – dat nog steeds onder een uit de koloniale tijd stammende belastingregeling valt, meen ik dat deze kwestie eerst aangepakt had moeten worden.”

Deze ‘gedateerde’ regelingen werden in het verre verleden volgens Wiels door het bisdom van de Rooms-Katholieke Kerk getroffen dat tevens grote stukken terrein aan enkele families heeft verstrekt.

“Ik noem maar wat, maar als men bijvoorbeeld slechts 10 cent grondbelasting had geheven per vierkante meter voor het terrein van de familie Maal, dan had men nu al twee jaar na de ondertekening van de bewuste overeenkomst, de overheidsschuld van 106 miljoen gulden kunnen verrekenen”

, aldus Wiels.
Hij stelt dat er vanuit het ministerie van Financiën reeds concrete voorstellen klaarliggen om ‘de grondbelasting voor grootgrondbezitters aan te passen’.

“Er wordt dus gekeken naar grondbelasting-differentiatie voor eigenaren van grote stukken terrein.”

Een grootgrondbezitter, die niet nader genoemd wenst te worden, geeft in dit kader een voorbeeld aan, ‘om ook de andere kant van de medaille te laten zien’.
Het zou regelmatig voorkomen dat de overheid een groot stuk land als bestemming ‘open land’ meegeeft.
Bij een dergelijke bestemming wordt de ontwikkeling van het terrein onmogelijk gemaakt:

“Aangezien men dan als het ware met een terrein zit dat feitelijk geen waarde heeft, kan de overheid ook niet verwachten dat men belasting gaat betalen over iets wat geen waarde heeft.
De belasting wordt immers berekend aan de hand van de ‘leggerwaarde’.
De leggerwaarde is een door de inspecteur van de Belastingdienst getaxeerde waarde en is vergelijkbaar met de ‘waarde in het economische verkeer’.
Deze waarde wordt door de inspecteur om de zoveel jaar opnieuw berekend”

, aldus de grootgrondbezitter.
De gronden van de erven Maal hebben een bestemming van ‘conservering’, ‘open land’ en ‘water’.

0 Reacties op “Wiels: Afspraken Oostpunt publiek maken

  1. Heer Wiels ik zou zo zeggen,

    Maak je woorden nu hard en vraag een agenda punt voor de Oostpunt en alle gebieden van de grootgrond bezitters. Wedden dat ze er snel vanaf willen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *