Wiels heeft respect voor takenkabinet

Dean rozier met Helmin WielsWILLEMSTAD — PSleider Helmin Wiels kijkt met tevredenheid terug op het werk dat het kabinet- Hodge in de eerste drie maanden heeft verricht.

“Ik heb respect voor het zware werk dat zij hebben gedaan. Ze moesten en moeten belangrijke maatregelen er doorkrijgen. Dat is geen gemakkelijke taak.”

Het takenkabinet, en geen zakenkabinet, ontsproot aan het brein van Wiels na de verkiezingen van vorig jaar.
Het voorstel van een kabinet bestaande uit experts, dat voor een specifieke periode aan zou moeten blijven om een aantal van tevoren gespecificeerde taken uit te voeren, kwam ter tafel nadat pogingen om een kabinet van Pueblo Soberano – die de verkiezingen van oktober vorig jaar had gewonnen – met de voormalige partners MFK en MAN te vormen, waren mislukt.

(In)formateur Glenn Camelia wist een akkoord te bereiken met de fracties van PS, Pais en PNP en onafhankelijk Statenlid Glenn Sulvaran voor het opzetten van een niet-politiek takenkabinet.
Het kabinet onder leiding van premier Daniel Hodge (PS) trad net voor het einde van vorig jaar aan.
Dit kabinet zou steunen op een minimale meerderheid van 11 van de 21 Statenzetels.
De partijen spraken af dat het tussen de drie en zes maanden aan zou blijven en dat het zou worden opgevolgd door een politiek kabinet.
Als eerste taak kreeg het nieuwe kabinet onder PS-signatuur mee om de landsbegroting 2013 door de Staten te krijgen.
Een begroting die zij niet hadden opgesteld, maar die zij toch in de vergaderzaal van de Staten moesten verdedigen.
Deze begroting werd mede met steun van de PAR-fractie in de Staten aangenomen.
Hierna moest er een aantal pittige dossiers door de Staten worden geloosd.
Het ging om de basisverzekering ziektekosten (bvz), die per 1 februari is ingegaan, de zeer controversiële aanpassing van de Algemene Ouderdomsverzekering (aov), waarbij de pensioengerechtigde leeftijd van 60 naar 65 jaar werd verhoogd, en de vervanging van de grondbelasting door de onroerende zaak-belasting (ozb), waardoor grondbezitters niet meer over de waarde van hun huis, maar over de gehele waarde van hun grond en alles wat er op staat belasting moeten gaan betalen.

Wiels geeft toe dat de leden van het takenkabinet enkele zware taken moesten uitvoeren.

“Maar ik heb respect voor alles wat zij onder deze omstandigheden hebben weten te doen.
Het zijn harde werkers.
Het is niet makkelijk. Maar wij in de Staten zullen hen blijven steunen.
Ze hebben veel bereikt. Maar er is veel wat nog gedaan moet worden.
Het probleem hierbij is dat het wel heel erg lang duurt om wetten klaar te krijgen. Daar moet iets aan gedaan worden.”

Een belangrijke wet, die volgens de PS-leider zeker in de komende maanden ingevoerd zal moeten worden, is die betreffende de Begrotingskamer.
Een eigen orgaan dat toezicht moet houden op het hele begrotingsproces.
Wiels hecht veel belang en waarde aan dit orgaan.

“Veel mensen zien dit belang niet. Maar als dit orgaan operationeel is, hebben wij geen enkele behoefte meer aan (toezichtsorgaan, red.) het College financieel toezicht (Cft).
Het toezicht zal dan door onze eigen mensen en organen kunnen worden uitgevoerd.
De Begrotingskamer zal in de Staatsregeling moeten worden opgenomen, of tenminste een hoog College van Staat moeten worden.
Het zal een belangrijke bijdrage leveren aan de ontwikkeling van dit eiland.”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *