Wiels onderzoekt aanstellingen bij CPA

WILLEMSTAD — Statenlid en PS-partijleider Helmin Wiels, stelt een lijst van onlangs aangenomen werknemers binnen de Curaçao Ports Authority (CPA) te hebben ontvangen, waarvan een groep bezorgde CPAwerknemers meent dat zij niet over de juiste kwalificaties zouden beschikken.

 

“De afgelopen twee maanden zijn er acht personen aangenomen, ook op belangrijke posities, waarvan ik nu kan stellen dat er daar zeker vier tussen zitten wier cv niet aansluit op de functie-eisen”

, aldus het Statenlid.
Hij stelt de overige vier gevallen ‘eveneens nader te willen onderzoeken’.
Ook de Amigoe heeft signalen ontvangen dat een ‘groot aantal werknemers in een kort tijdsbestek is aangenomen, zonder over de nodige werkervaring te beschikken en waarvan een meerderheid tevens gelieerd zou zijn aan de politieke partij MFK’.

“Het kan natuurlijk niet zo zijn dat binnen het overheidsbedrijf, waar men met zeer specifieke specialismen van technische aard opereert, er mensen uit vriendjespolitiek worden aangenomen zonder dat zij over de nodige kennis beschikken.
Uit mijn onderzoek blijkt dat de procedures niet correct zijn gehanteerd.
Zo heeft men intern geen vacatures beschikbaar gesteld, waar het CPA-personeel een kans zou moeten krijgen om op te solliciteren.
Verder heb ik nergens in de dagbladen openstaande vacatures gezien.
In zeker vier gevallen wijst alles erop, dat er geen open sollicitatieprocedures zijn gehanteerd”

, aldus Wiels.
Het Statenlid stelt dat hij onlangs met de minister van Economische Ontwikkeling, Steven Martina (Pais), onder andere over de deze kwestie heeft gesproken.

“De minister is dus van deze situatie op de hoogte. Hij heeft ook gesteld duidelijke stappen te zullen ondernemen, waaronder ook tegen de huidige Raad van Commissarissen van CPA.
Uiteindelijk moet het bedrijf uitvoering geven aan de visie van de overheid als aandeelhouder en vandaar dat een duidelijk geformuleerd havenbeleid hierin een grote rol speelt. Aangezien het nieuwe havenbeleid nog niet klaar is en ik vooralsnog slechts over de conceptversie beschik, zal ik de afronding daarvan af moeten wachten alvorens een debat in het parlement hierover aan te vragen”

, aldus Wiels.
Hij benadrukt dat de haven een natuurlijke bron van het eiland is die optimaal beheerd moet worden om zo veel mogelijk voordelen voor de bevolking te genereren.

“Hier past ongekwalificeerd personeel dus niet in.”

Minister Martina stelt in een korte reactie op de vraag of hij op de hoogte is van deze recente aanstellingen, het volgende:

“Formeel niet.”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *