Wiels positief over bezoek aan Nederland

Dean rozier met Helmin WielsWILLEMSTAD — PS-leider Helmin Wiels kijkt tevreden terug op zijn bezoek aan Nederland, waar hij onder meer met minister Ronald Plasterk (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, PvdA) en topfunctionarissen van het ministerie van BZK gesprekken heeft gevoerd. “Het waren open gesprekken en ik heb er een positief gevoel aan overgehouden”, aldus Wiels daags na zijn terugkeer op Curaçao.

Wels verbleef vorige week enkele dagen in Nederland.
Hij had daar onder meer gesprekken met vertegenwoordigers van de Curaçaose gemeenschap, de kandidaat voor de positie van gevolmachtigde minister in Den Haag en vertegenwoordigers van de Nederlandse regering.
Volgens de PS-leider, die tijdens zijn bezoek aan Nederland werd vergezeld door partijgenoten Elmer ‘Kadè’ Wilsoe en Ivar Asjes, was het een positieve ervaring.
Er is afgesproken dat de partijen in de media niet inhoudelijk op het besprokene in Nederland in zullen gaan, maar Wiels geeft aan dat zijn partij een duidelijke boodschap heeft achtergelaten over de stand van zaken met betrekking tot de consensus-Rijkswetten.

De PS is een bekend tegenstander van deze wetten, die in grote mate de autonomie bepalen van het land Curaçao.
In het regeerakkoord ‘Akuerdo pa un gobernashon enfoká riba pas, trankilidat i prosperidat’ (akkoord voor een regering, gefocust op vrede, rust en voorspoed), komen de partijen PS, Pais en PNP en onafhankelijk Statenlid Glenn Sulvaran overeen dat de consensus- Rijkswetten op een ‘zorgvuldige manier’ dienen te worden aangepakt.
Deze aanpak moet er volgens de partijen toe leiden dat er daadwerkelijke gelijkheid komt in het Koninkrijk en dat ieder land een reële invulling kan geven aan zijn eigen autonomie conform de wensen van zijn volk.
In het regeerakkoord wordt niet aangegeven dat de consensus-Rijkswetten van tafel moeten. Wiels is stellig over het standpunt van zijn partij met betrekking tot deze wetten.

“Zij zullen een toetsing niet kunnen doorstaan. Deze wetten druisen in tegen internationale verdragen, zoals het Internationaal Verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten (Ivesc).
Dit internationale verdrag is van een hogere orde dan lokale wetgeving.
Deze consensus- Rijkswetten hebben geen bestaansrecht, ze druisen in tegen de economische, sociale en culturele ontwikkeling van dit volk.
Maar dat hebben wij ook altijd duidelijk naar voren gebracht.”

“Er was sprake van wederzijds respect en eerlijkheid. Wij hebben op een open manier met elkaar gesproken en er was sprake van een goede sfeer. Dat vonden niet alleen wij, maar ook de mensen aan de andere kant van de tafel. Ik heb er een goed gevoel aan overgehouden”

, aldus de PS-leider.
Hij geeft aan dat de gesprekken begin volgend jaar een vervolg zullen krijgen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *