Wiels (PS) nog steeds voorstander parlementaire enquête

-5WILLEMSTAD — PS-leider Helmin Wiels is nog steeds voorstander van een parlementaire enquête naar de VNA/VDC en het functioneren van het Openbaar Ministerie (OM). Wiels stelt dat de onderwerpen die in de enquête aan bod zouden komen, nog steeds actueel zijn. Hij benadrukt dat het hierbij om zijn persoonlijke mening gaat en dat hij dit onderwerp niet met zijn coalitiepartners van Pais, PNP en onafhankelijk Statenlid Glenn Sulvaran heeft besproken.

De Staten gingen medio vorig jaar akkoord met een parlementaire enquête naar het functioneren van de Veiligheidsdienst Curaçao (VDC), haar voorganger de Veiligheidsdienst Nederlandse Antillen (VNA) en de de onderzoeksmethoden van het Openbaar Ministerie.
De onderzoekscommissie kreeg als naam: Enquêtecommissie ‘VNA/VDC en onderzoeksmethoden OM’, terwijl PS-lid en toenmalig voorzitter van de commissie Justitie van de Staten Jaime Cordoba, tot haar voorzitter werd gekozen.
De parlementaire enquête eindigde voordat deze echt van de grond kon komen.
Om door te kunnen gaan, moesten de notulen van de vergadering, waarin de Staten akkoord gingen met de installatie van de onderzoekscommissie, in een openbare vergadering worden goedgekeurd.
Maar deze accordering heeft nooit plaatsgevonden, alhoewel het onderwerp enkele keren op de agenda van een openbare vergadering van de Staten was geplaatst.
Maar deze bijeenkomsten gingen niet door, door een gebrek aan quorum.
Uiteindelijk werd een vergadering hierover afgelast.

Indertijd speelden de toenmalige oppositiepartijen met het idee om het kabinet- Schotte naar huis te sturen, nadat dit zijn meerderheid in het parlement was kwijtgeraakt.
Ook speelde artikel 23 van de Landsverordening Enquêteregeling mee.
Dat schrijft voor dat een parlementaire enquête wordt beeindigd, als de Staten worden ontbonden.
Maar Wiels voelt er toch voor om de parlementaire enquête alsnog plaats te laten vinden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *