Wildgroei aan overheidscontracten na 10-10-‘10

contractWILLEMSTAD — Uit onderzoek van overheidsaccountant Soab, in opdracht van minister van Financiën José Jardim (toen nog voorgedragen door de PAR), blijkt dat er na het verkrijgen van de autonome status op 10-10-‘10 in totaal 133 contracten zijn afgesloten voor een totaalbedrag van 1.478.701 gulden per maand.
Een specificatie van deze contracten laat zien tot welke posten of sectoren deze contracten gerekend moeten worden.

Het onderzoek door Soab werd onder andere uitgevoerd ter ondersteuning van de Shared Service Organisatie (SSO), die deel uitmaakt van het ministerie van Bestuur, Planning en Dienstverlening (BPD).

Huurcontracten
Soab heeft van de diverse ministeries in totaal 46 huurcontracten ontvangen, waarvan de huurkosten per jaar 10.215.097 gulden bedragen.
Hierbij zijn diverse contracten aangetroffen die niet tussentijds opgezegd kunnen worden en waarin ook clausules zijn ingebouwd voor sanctiebepaling.

“Naast deze huurcontracten blijkt uit de financiële administratie dat er maandelijkse betalingen zijn geboekt voor huur van diverse andere gebouwen, echter hebben wij hiervoor geen contract ontvangen.
De kosten van deze contracten bedragen 613.506 gulden per maand.
Met de betalingen waarvoor wij geen contracten hebben ontvangen worden de totale huurkosten per jaar op 17.577.169 geschat”

, aldus het Soab.

Lease vervoermiddelen
De leasekosten voor vervoermiddelen zijn opgebouwd uit 22 leasecontracten voor een totaal van 33 vervoermiddelen, verdeeld over verschillende ministeries.
Deze vertegenwoordigen een bedrag van 56.295 gulden per maand, op jaarbasis 675.540 gulden.

“Het is ons niet duidelijk geworden of alle contracten dan wel offertes, die door de ministeries naar ons verstuurd zijn, daadwerkelijk tot het leasen van deze voertuigen hebben geleid.
Voor diverse contracten konden wij geen betaling in de financiële administratie traceren, terwijl we betalingen hebben gezien voor lease-voertuigen waarvoor we geen contracten hebben ontvangen.
Ook zijn er voertuigen geleased zonder contract én betaling.
Dit doet zich onder meer voor bij het ministerie van BPD”

, aldus Soab.
De conclusie is dat aan de hand van de huidige leasecontracten een bedrag van 675.540 gulden per jaar verschuldigd is aan leveranciers.

“Terwijl een bedrag van 809.100 gulden is begroot.
Dit bedrag zal naar alle waarschijnlijkheid niet toereikend zijn, rekening houdend met de verschuldigde bedragen voor de voertuigen die reeds in gebruik zijn genomen zonder contract, waarvan de betaling dus ook niet verwerkt is.
Slechts voor de contracten die nog niet zijn ondertekend, kan worden overwogen om deze niet meer te tekenen”

, aldus Soab.

Contracten juridische bijstand
Soab heeft voor juridische bijstand 5 contracten ontvangen, verdeeld over de ministeries

  • BPD,
  • AZ,
  • OWCS
  • en VVRP.

Deze contracten kosten 110.400 gulden per maand en op jaarbasis 1.324.800 gulden.
Ook deze contracten zijn na 10-10- ‘10 afgesloten en lopen tot 2013/2014.

“Sommige contracten zijn voor alle juridische dienstverlening benodigd voor bovengenoemde ministeries, waarbij de werkzaamheden onder meer ook ‘juridische dienstverlening aan betrokken minister bij een relevante overheidsvennootschap of stichting’ zijn.
In deze contracten is een bepaling opgenomen dat bij tussentijdse beëindiging, niet zijnde wegens toerekenbaar niet nakomen van het advocatenkantoor, een beeindigingsvergoeding geldt, die gelijk is aan een vergoeding van twaalf maanden.”

Soab concludeert dan ook dat deze contracten niet op korte termijn kunnen worden opgezegd, ‘waardoor op deze kosten geen besparing valt te behalen’.

Consultancy
Er zijn in totaal 32 consultancy- contracten afgesloten voor een totaalbedrag van 732.265 gulden per maand, waarvan diverse vanaf oktober 2010 zijn afgesloten.

“Een contract van 1925 gulden per maand komt niet voor in de financiële administratie.

De consultancykosten betreffen voornamelijk IT-contracten met de overheids-nv’s.

De meeste liepen rond december af en Soab meent dat hierop bespaard zou kunnen worden mits de dienstverlening niet meer noodzakelijk is.

Bewaking
Voor overige dienstverlening zijn er 50 contracten afgesloten voor een totaalbedrag van 414.773 per maand, ofwel 4.977.277 per jaar.

“Het merendeel betreft bewakingscontracten.
De meeste zijn na oktober 2010 afgesloten.
Uit informatie van het ministerie van BPD blijkt dat een contract met het bewakingsbedrijf Speedy Security (het beveiligingsbedrijf waarvan oud-Financiën-minister George ‘Jorge’ Jamaloodin (MFK) directeur was voordat hij minister werd, red.) voor het bewaken van het gebouw van het ministerie van Financiën, per brief werd opgezegd ingaande 31 mei 2013.
Dit zal na 31 mei een maandelijkse besparing opleveren van 42.250 gulden en op jaarbasis 507.000 gulden.”

Soab meent dat voor de overige bewakingskosten moet worden nagegaan of deze daadwerkelijk noodzakelijk zijn, gezien de mogelijkheid tot elektronische bewaking.

“Ook zijn er diverse schoonmaakcontracten voor scholen, terwijl de overheid hiervoor zelf personeel in dienst heeft”

, aldus Soab.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *