Willem: Actiever arbeidsmarktbeleid nodig

WILLEMSTAD — Volgens Mike Willem van aannemersvereniging AAV zijn de investeringsplannen van de overheid goed en toe te juichen, maar is er een aanvullend en actiever arbeidsmarktbeleid nodig om zo een meer ‘inclusieve groei’ te bewerkstelligen, zo laat hij weten.

Met een actiever arbeidsmarktbeleid zou verhoging van de arbeidsparticipatiegraad bewerkstelligd kunnen worden,

  • en dan met name van vrouwen, jonge mannen, ouderen en laaggeschoolden;
  • daarnaast betere onderwijsprestaties door het aantal schoolverlaters omlaag te brengen en onderwijs te bieden dat betere aansluiting op de arbeidsmarkt geeft;
  • en ten slotte meer burgers uit armoede of maatschappelijk isolement halen en daardoor de sociale cohesie bevorderen.

“We hebben relatief veel mensen met een laag opleidingsniveau, die ook minder bijscholing volgen dan mensen met een hoger opleidingsniveau.
Op termijn zal het aantal banen voor hoger geschoolden groeien, en zullen de banen voor laaggeschoolden afnemen.
Het verwerven van nieuwe vaardigheden en bijscholing worden steeds belangrijker.”

Aldus Willem over het onderwijs.
En over armoede:

“Een aanzienlijk gedeelte van onze bevolking heeft een baan met een inkomen onder de armoedegrens.”

Willem pleit voor een beleid met nadruk op het aanpakken van de ‘mismatch-problematiek’.

“Er is een ‘agenda voor marktconforme vaardigheden en arbeidsethos’ nodig.
Individuele burgers moeten marktconforme vaardigheden verwerven, leren omgaan met een veranderende arbeidsmarkt en leren zich om te scholen.
Verder moeten we de arbeidsmarkt moderniseren, de productiviteit en arbeidsparticipatie verhogen en de werkloosheid verlagen.”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *