Wilsoe wil overleg begroting Soaw

Elmer WilsoeWILLEMSTAD — PS-Statenlid Elmer ‘Kadè’ Wilsoe is nog steeds niet te spreken over het bedrag dat de regering op de conceptbegroting 2014 voor het land Curaçao heeft vrijgemaakt voor het ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn (Soaw).
Vergeleken met 2013 is er op de begroting van Soaw een bedrag van 27,1 miljoen gulden gekort.

Advertentie

Op de begroting van 2013 stond een bedrag van 167,1 miljoen voor Soaw.
In de conceptbegroting voor 2014 is dit bedrag verlaagd naar 140 miljoen.
Ook in de jaren 2015 en 2016 blijft deze korting gehandhaafd, valt uit de begroting op te maken. Tijdens de behandeling in de Centrale Commissie van de Staten die vorige week werd gehouden, sprak Wilsoe al zijn bezorgdheid uit over deze korting.
Indertijd nam hij de woord ‘mission impossible’ in de mond om aan te geven hoe het ministerie aan haar missie zal moeten voldoen in 2014.
Tijdens de traditionele partijbijeenkomst van de PS afgelopen zaterdag stond Wilsoe nogmaals stil bij de begroting van Soaw.
Hij vroeg zich af hoe het ministerie de sociale achterstand op het eiland met dit begrote bedrag zal moeten gaan aanpakken.
Wilsoe gaf aan deze zaak in de PS-fractie te willen bespreken voordat de begroting later dit jaar in een openbare vergadering behandeld zal worden.
Het welzijn van het volk dient hierbij volgens Wilsoe de prioriteit te krijgen.

‘We zijn er om het volk te dienen, wie dat niet kan, verdient het niet om er te zijn’

, haalde hij hierbij een uitspraak van de op 5 mei van dit jaar vermoorde PSleider Helmin Wiels aan.

Advertentie

To Top

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *