Winst’ Sehos: 5,8 mln.

Directieteam Hernandez/Winkel/Gerrits: Op goede weg, maar weg nog wel lang

sehos-logoWillemstad – Het netto- resultaat van het Sint Elisabeth Hospitaal (Sehos) over 2012 was 5,8 miljoen gulden positief, in vergelijking met +1,8 miljoen over 2011.
Deze ‘op het oog grote verbetering’ is volgens financieel directeur Henri Gerrits echter te danken aan twee eenmalige posten: 2 miljoen aan ontvangen donaties (voor de bouw van de radiotherapiebunker en voor de aanschaf van een nieuwe kobaltbron, eveneens voor de radiotherapie); en een 3 miljoen meevaller vanwege het alsnog ontvangen van reeds afgeschreven vorderingen.

Advertentie

,,Zonder deze posten zou het resultaat dus min of meer break-even en daarmee juist lager zijn dan het jaar ervoor.”

Aldus de financiële rechthand van algemeen directeur Javier Hernandez die samen met medisch directeur Carel ‘Cai’ Winkel de Raad van Bestuur vormt.

,,De projectie voor 2013 is overigens ook break-even.”

De totale opbrengsten van het enige algemeen ziekenhuis van Curaçao stegen vorig jaar licht van 159,8 naar 159,9 miljoen gulden, waarin de donaties van 2 miljoen zijn verwerkt.

,,Zonder deze donaties zouden de opbrengsten dus achteruitgegaan zijn”, licht Gerrits toe.

,,De belangrijkste oorzaak hiervan is de verlaging van de gemiddelde verpleegduur.”

De totale kosten van het Sehos (exclusief rentelasten) daalden van 156,2 naar 152,8 miljoen gulden. De financieel directeur:

,,Hierin is de meevaller met betrekking tot de alsnog ontvangen, in het verleden reeds afgeschreven vorderingen van 3 miljoen opgenomen.”

Alhoewel deze meevaller op zich eenmalig was, is de incasso van het hospitaal de afgelopen jaren wel ‘structureel verbeterd’, zodat het jaarlijks af te schrijven bedrag (‘onverzekerden’ en niet door verzekeraars erkende declaraties) al enkele jaren dalende is.

,,Zolang het ziekenhuis de zorgplicht voor onverzekerden echter blijft behouden, zal er ieder jaar een afschrijving van 2 tot 3 miljoen noodzakelijk blijven.”

De rentelasten van het Sehos daalden van 4,6 naar 4,1 miljoen, doordat er jaarlijks op de schulden wordt afgelost.
De schulden exclusief voorzieningen namen af van 116,5 miljoen naar 112,5 miljoen.
Hierin is opgenomen circa 8 miljoen aan achterstallige loonbelasting, daterend nog van vóór 2007.

,,Vanaf 2007 is er geen nieuwe belastingschuld opgebouwd”

, zegt de directie.
Aan de andere kant heeft Sehos de afgelopen jaren niet minder dan ruim 65 miljoen aan dubieuze debiteuren afgeschreven, betrekking hebbende op de ‘onverzekerden’ en door de overheid en de verzekeraars niet vergoede, maar wel uitgevoerde verrichtingen.

,,De voorzieningen, met name voor de ziektekosten van onze huidige en toekomstige gepensioneerden, stegen van 83,1 miljoen naar 88,7 miljoen.
De totale activa groeiden licht van 64,8 naar 69,5 miljoen, met name door investeringen in de radiotherapiebunker en digitalisering van de radiologie.”

Het resulterende eigen vermogen verbeterde van -134,7 miljoen naar -131,7 miljoen, maar nog altijd fors negatief dus. De financieel directeur:

,,We zijn op de goede weg, maar deze weg is op zich nog vrij lang.”

To Top

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *