Wonen wordt duurder

CBS: Prijsstijging water en stroom in februari oorzaak stijging

prognose-upWillemstad – Door een forse verhoging van de prijs van water en elektriciteit is het consumentenprijsindexcijfer van Curaçao in februari met 0,9 procent gestegen ten opzichte van januari, dus van 121,0 naar 122,1. Dit maakt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) bekend.

,,De bestedingscategorie ‘wonen’ heeft verreweg het meest bijgedragen aan de prijsstijging gedurende de maand februari.
Dit werd veroorzaakt door de prijsstijging van elektriciteit- en waterverbruik met 10 en 5 procent respectievelijk.”

In deze categorie stegen de prijzen met 2,5 procent.
Van de overige acht bestedingscategorieën bleven vier vrijwel stabiel in prijs:

  • ‘kleding en schoeisel’ nam 0,1 procent toe, net als
  • ‘gezondheidszorg en vervoer’,
  • ‘communicatie en recreatie’ en
  • ‘ontwikkeling en educatie’.

De vier bestedingscategorieën die licht duurder werden, zijn

  • ‘voeding’ (+0,7 procent),
  • ‘dranken en rookwaren’ (+0,6 procent),
  • ‘woninginrichting en huisraad’ (+0,5 procent) en
  • ‘overig’ (+0,4 procent).

Het consumentenprijsindexcijfer steeg in die periode van 119,4 naar 122,1, een stijging van 2,3 procent.
Dit cijfer geeft weer hoeveel duurder de maand februari van dit jaar was ten opzichte van de maand februari vorig jaar.
Over het afgelopen jaar, van februari vorig jaar tot februari dit jaar, namen de prijzen met 3,0 procent toe, dus een stijging van het twaalfmaandsgemiddelde consumentenprijsindexcijfer van 117,6 naar 121,1.
Voornoemd cijfer van 3,0 procent geeft volgens het CBS een goed beeld van de lange termijninflatie en wordt daarom aangeraden als indexeringsinstrument.
De inflatie van Curaçao is dus stabiel gebleven.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *