Wrakingsverzoek ingediend tegen rechter Scholte

Eldon Peppie Sulvaran en Chester Peterson S&P lawyers: ‘Wij mogen rechterlijke macht corrupt noemen’

Eldon Peppie Sulvaran en Chester Peterson van KFO en S&P lawyers. Foto | Persbureau Curaçao

WILLEMSTAD — De Raad van Toezicht (RvT) zal de ingediende klachten tegen de advocaten Eldon ‘Peppie’ Sulvaran, Anthony Eustatius en Chester Peterson niet behandelen morgen.

De zitting is verdaagd nadat de advocaten een wrakingsverzoek hebben ingediend tegen de voorzitter van de Raad, rechter Maroeska Scholte. Een nieuwe datum voor de behandeling van de ingediende klachten is nog niet geprikt.

Het wrakingsverzoek tegen rechter Scholte zal binnenkort behandeld moeten worden door het hof, maar ook de datum voor deze behandeling is nog onbekend.

Het verzoek is gebaseerd op twee gronden, legt Sulvaran desgevraagd uit. Zij hebben er in principe hun twijfels over dat er sprake zal zijn van een eerlijk proces. De advocaten twijfelen aan de onpartijdigheid van rechter Scholte, rekening houdend

met de verbanden die zij heeft met de andere advocaten’ en

‘het feit dat zij zich schuldig heeft gemaakt aan valsheid in geschrifte’.

De rechter zou drie jaar geleden een beschikking hebben opgemaakt waarin staat dat de personen en hun desbetreffende advocaten ter zitting werden gehoord, terwijl dat volstrekt in strijd was met de waarheid.
Ze zou later zelfs hebben erkend dat er inderdaad sprake was van een valse beschikking, aldus Sulvaran.

Maar het hof heeft toen net als in het geval van rechter Mijnssen, besloten dat er sprake was van een ‘vergissing’, voegt hij hieraan toe. Volgens de raadsman is duidelijk dat dit opzettelijk is gedaan.

Sterker nog, het is een structureel probleem waarmee de advocaten te kampen hebben.”

Volgens Sulvaran moet dit probleem aangepakt worden.

Wij zullen consequent blijven. Alle rechters die zich hieraan schuldig hebben gemaakt, zullen gewraakt worden.”

Zoals bekend heeft de advocaat in december vorig jaar al namens zijn door de Amerikaanse autoriteiten opgeëiste cliënten, rechter Mijnssen gewraakt, omdat hij in 1999 valsheid in geschrifte zou hebben gepleegd.
Het hof heeft in januari van dit jaar besloten dat Mijnssen zich onopzettelijk had vergist en heeft het wrakingsverzoek afgewezen.

De rechter mocht dus van het hof de uitleveringsverzoeken die de Amerikaanse autoriteiten hebben ingediend tegen de cliënten van Sulvaran behandelen en heeft uiteindelijk op 6 februari de verzoeken – wegens illegaal verrichte opsporingsmethoden door de Amerikaanse autoriteiten – afgewezen, waardoor de mannen niet meer werden uitgeleverd maar direct vrijgelaten.

Verder heeft de RvT nog geen beslissing genomen op het verzoek van de advocaten om de klachten tegen hen tijdens een openbare zitting te behandelen.
De drie advocaten haalden in een brief aan de RvT verschillende arresten van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens aan om hun mening te onderbouwen waarom de zitting openbaar moet zijn.

Bron: Amigoe

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *