Zelfde naam

Ik verwijs naar ons telefoongesprek van gisteren over het ingezonden stuk, ondertekend door een Dennis Engelhardt. Zoals ik u aangaf, is mijn naam ook Dennis Engelhardt (ID: 1972.12.25.04) en ben ik werkzaam geweest bij het MOT. Thans werk ik als compliance manager bij een financiële instelling, namelijk Girobank. Het stuk wekt ten onrechte de indruk op dat ik de auteur daarvan ben. Enkele personen hebben mij reeds hierover aangesproken. Daar ik hiermee niets te maken heb, heb ik meteen contact met u opgenomen om dit duidelijk te maken. Door mijn functie kom ik nooit in de publiciteit. Dennis J. Engelhardt, Curaçao

Naschrift redactie: Bovenstaande heer Dennis J. Engelhardt reageert op een ingezonden brief ‘MOT versus OM’ gisteren in deze krant die de redactie woensdag had ontvangen en werd ondertekend met ‘Dennis Engelhardt’. De redactie heeft vooralsnog geen reden aan te nemen dat genoemde ingezonden brief niet authentiek is en lijkt het er dus op dat er meer personen zijn met dezelfde naam.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *