Ziekteverzuim KPC moet aan banden

 

politie-curacaoWILLEMSTAD — In het kader van de reorganisatie binnen het politiekorps KPC wordt ook het ziekteverzuim van de agenten aangepakt. Dit is een van de maatregelen die het managementteam (MT) van de politie per 1 november heeft genomen, om onnodige kosten bij het KPC te voorkomen.

Advertentie

Het MT constateert dat sommige agenten misbruik maken van het overwerk-systeem.
Uit een onderzoek van het Bureau Interne Zaken is gebleken dat sommige agenten zich vaak ziek melden voor een normale dienst en de volgende dag wel overwerken.
In verband hiermee is besloten dat het agenten, die zich (structureel) ziek melden, bij terugkeer dertig dagen lang niet is toegestaan om over te werken.
Daarnaast wijst het onderzoek ook uit dat het aantal ziektemeldingen van sommige agenten te hoog is.
In een poging het aantal te reduceren, zijn er maatregelen genomen.
Zo kunnen de agenten na de ziekmelding een huisbezoek verwachten.
Ook de integratie van de uitvoeringsorganisatie Controle en Beveiliging (voorheen SKS) in het politiekorps helpt bij de kostenbesparing, merkt de verandermanager Alvin Daal op.

Ontevredenheid
De verandermanager geeft aan te begrijpen dat veranderingen bijna altijd ontevredenheid en frustratie opleveren.
Bovendien kampt het team met jarenlange nalatigheid van vorige regeringen, waardoor de problemen niet zo snel en zonder belemmeringen opgelost kunnen worden, voegt Daal daaraan toe.
Ook binnen het korps zorgen de veranderingen voor kritiek en het MT zal hier zeker rekening mee houden.

“Wij krijgen tijdens de wekelijkse bezoeken op de werkvloer ook te horen wat er binnen het korps leeft. Men moet er wel rekening mee houden dat de agenten die zich schuldig maken aan bovengenoemde misbruiken, degenen zijn die tegen de oplossingen hiervoor zijn.”

Natuurlijk hebben de andere agenten, die optimaal presteren, ook vragen in verband met de veranderingen.

“Die tonen na uitleg echter wel begrip voor de veranderingen”, aldus Daal.

De verandermanager benadrukt desgevraagd verder dat, anders dan wat er de laatste tijd in de media wordt bericht, de veranderingen en de hieraan verbonden maatregelen niets te maken hebben met de afwezigheid van korpschef Marlon Wernet op het werkvloer.
Deze maatregelen zouden ook in aanwezigheid van de korpschef genomen worden, aldus Daal.

To Top

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *