Zonder actie straks maar 3 mensen bij brandweer

Door vergrijzing en personeelsstop

WILLEMSTAD — De Curaçaose brandweer is aan het vergrijzen. Personeel dat met pensioen gaat mag echter niet vervangen worden.
Bovendien is er momenteel niemand in opleiding.

“Als de regering helemaal niets doet om de situatie te verbeteren, heeft de brandweer over twee à drie jaar nog maar drie personen in dienst”

, aldus de bezorgde brandweercommandant Elvin Regina die in de nabije toekomst ook met pensioen gaat.

Operationele mensen voor de bestrijding van en hulpverlening bij incidenten zijn er momenteel voldoende, maar het kader en middenkader en het managementteam zijn flink onderbezet.
De middenkaderstaf bestaat maar uit de helft van de 21 mensen die de brandweer in dienst hoort te hebben.
Verder duurt het ongeveer twee jaar om iemand op te leiden, voegde Regina eraan toe.
Dit komt erop neer dat de regering al vanaf ‘vandaag’ maatregelen moet nemen om de situatie te verbeteren, anders zijn er straks (over twee of drie jaar) maar drie mensen in dienst, namelijk een persoon van het middenkader en twee brandweerofficieren.
Maar al voor de verslechterde financiële situatie en de Rijksministerraad-aanwijzing van enkele maanden geleden, heeft de brandweertop de regering meermalen verzocht meer mensen in dienst te nemen.
De regering had echter de vrees dat de brandweer later, door de samenvoeging van de eilandelijke en landelijke instanties, overbezet zou zijn en wees meerdere verzoeken af.

Daarnaast heeft de brandweer maar vijf (verouderde) brandweervoertuigen met achterstallig onderhoud.
Er is echter een vervangingsplan dat nog uitgevoerd moet worden, aldus Regina.
Hij hoopt eind februari of begin maart volgend jaar twee nieuwe voertuigen te krijgen.

 Rampenbureau
Naast de acute situatie bij de brandweer, heeft het eiland geen rampenbureau.
Het rampenbureau bestond uit drie personen, maar ligt ondertussen helemaal plat, bevestigt Regina.
Het rampenbureau is belast met het opleiden of stimuleren van instanties, zoals onder andere het ziekenhuis, om zich voor te bereiden op rampen.
Elke instantie zou wel een eigen draaiboek moeten opstellen, maar de instanties werden altijd ondersteund door het rampenbureau bij het opstellen van bijvoorbeeld evacuatieplannen.
Ook was het rampenbureau belast met het opleiden van nieuwe rampenstaf- leden.

Het bureau ligt plat, omdat de voorzitter enkele jaren terug is overleden en de andere leden met pensioen zijn gegaan.

Ze hebben er echter wel voor gezorgd dat er genoeg capabele personen zijn bij diverse instanties, die goed weten wat er gedaan moet worden in geval van een ramp.
Maar het is al drie jaar geleden dat de laatste rampenoefeningen zijn gehouden.
Er is wel een ‘emergency operation center’ (EOC) bij Feffik, maar Regina houdt zijn hart vast als er zich morgen een ramp zou voordoen.

“De ESF-groepen (rampenstaf, red.) weten wel wat hun taken zijn, maar zonder regelmatige trainingen en zonder leiding loopt het zeker uit de hand.”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *