Zorgen MFK over begroting

mfkWILLEMSTAD — Volgens de MFK-fractie is het huidige ontwerp van de begroting van 2013 nog altijd geen weerspiegeling van het totale beleidspakket van de regering.
Het concept van de eerste begrotingswijziging is onvolledig.
Dat schrijft MFK-Statenlid Gerrit Schotte in een brief, gericht aan premier Ivar Asjes (PS).

Volgens het Cft (College financieel toezicht), dat op 17 april een oordeel velde over de eerste begrotingswijziging, is deze onvolledig, en de MFK zegt het daar volkomen mee eens te zijn.

“De vertaling van het beleid van de regering voor het jaar 2013 en meerjarig zou geschieden bij de eerste begrotingswijziging.
Het ontwerp zou hieraan dus, conform de toezegging, een adequate invulling geven.”

Maar helaas is dit dus niet het geval volgens de MFK, omdat met name rond het gratis onderwijs, de 80/20-regeling en de basisverzekering ziektekosten (bvz) nog te veel onduidelijkheid heerst.

“Van een regeerprogramma is nog steeds geen sprake.
Ook ten aanzien van de herstelmaatregelen en flankerende maatregelen is er geen cijfermatige vertaling te vinden in de begroting.”

Zorgkosten
Die flankerende maatregelen zijn sowieso niet eens doorgevoerd, aldus Schotte.

“De invoering van de bvz was immers slechts een eerste stap in het beheersbaar maken van de kosten van de gezondheidszorg.

Dit betekent dat de geschatte besparingen in de gezondheidszorg niet in hun totaliteit gerealiseerd zullen worden.
De MFK vraagt zich af of de bvz de in de begroting opgenomen besparingen überhaupt wel zal opleveren.

“In de financiële maandrapportages die het ministerie van Financiën iedere maand aanbiedt, ontbreekt volgens Schotte nog altijd een gedegen en gedetailleerde kwantitatieve analyse.

Schotte voorspelt dat de regering alsnog te kampen krijgt met het dekken van de tekorten van de SVB-fondsen, aangezien de SVB geen reserves heeft en de bvz volgens hem niet zal leiden tot het volledig oplossen van de budgettaire tekorten van de SVB.

“Dit risico zien we nergens vertaald in de eerste begrotingswijziging.”

Ook de aangekondigde reparatiewetgeving bij de basisverzekering zal volgens hem niet leiden tot besparingen omdat dit budgetneutraal zal gebeuren.
Dit zal dus ook niet helpen bij het oplossen van de tekorten van de SVB.

Hij vreest een tekort op de gewone dienst.
Dit is een realistisch risico dat in de suppletoire begroting gedekt dient te worden, aldus Schotte.
De MFK vindt het verder ‘volkomen onverantwoord’ dat de regering naar alle waarschijnlijkheid een schadeclaim zal moeten betalen vanwege het aanpassen van de plannen rond het ziekenhuis.
Immers, de Staten hebben in een motie laten weten dat het ziekenhuis in Otrobanda moet worden gebouwd in plaats van het Amstelterrein waar al uitgewerkte plannen voor waren.

Volgens de MFK gaat de regering in de begroting onvoldoende in op de punten die het Cft al eerder aangaf, namelijk dat er niet voldaan is aan de geplande vacaturestop en de zogenaamde verkapte leningen voor bijvoorbeeld gratis onderwijs.

Dit geeft allemaal risico, net als de ‘exorbitante extra kosten aan beveiliging van gezagdragers, statenleden en verschillende van hun familieleden’.
De MFK wil kortom dat de bevolking kan rekenen op een ‘volledige en evenwichtige begroting, die als belangrijkste beleidsinstrument zonder meer voldoet aan alle vigerende financiële normen en wetten’.
Op 15 mei bood de regering de eerste suppletoire begroting van 2013 ter goedkeuring aan aan de Staten.
Op 11 juni werd deze in de Centrale Commissie behandeld.
Na het reces zullen de Staten erover beslissen.

Een Reactie op “Zorgen MFK over begroting

  1. Peter van Zanden

    bevolking kan rekenen op een ‘volledige en evenwichtige begroting

    Vanaf 10-10-10 kon de bevolking alleen maar rekenen op de zoveelste leugen van het kabinet wat toen zat.
    Tja en de begroting? Hoe kwam het ook al weer de beroemde AANWIJZING. Weet je het nog???

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *