Zorgen om lacune in het Statuut

Van Raak: In RMR komen internationaal gevoelige zaken ter sprake

Den Haag – Een dag na het debat over de in opspraak geraakte Gevolmachtigde minister Marvelyne Wiels (Pueblo Soberano) is Tweede Kamerlid Ronald van Raak (SP) nog niet bekomen van verbazing.

,,Ik vind het hoogst opmerkelijk dat de voorzitter van de Rijksministerraad geen instrumenten heeft om te controleren of de mensen die daar namens de andere landen aan deelnemen er wel moet goede bedoelingen zitten”, aldus Van Raak.

,,Ik vind het hoogst opmerkelijk dat de voorzitter van de Rijksministerraad geen instrumenten heeft om te controleren of de mensen die daar namens de andere landen aan deelnemen er wel moet goede bedoelingen zitten”, aldus Van Raak.

Namens het kabinet meldde minister Stef Blok (VVD) dat de Rijksministerraad (RMR) geen enkele invloed heeft op de voorwaarden waaraan de afgevaardigden van Curaçao, Aruba en Sint Maarten moeten voldoen.
In het Statuut, zo voerde de bewindsman aan, is dat niet geregeld.

,,Ik vind het hoogst opmerkelijk dat de voorzitter van de Rijksministerraad geen instrumenten heeft om te controleren of de mensen die daar namens de andere landen aan deelnemen er wel moet goede bedoelingen zitten”

, aldus Van Raak.
De SP’er wijst op de in zijn ogen onacceptabele ongelijkheid dat de Nederlandse ministers wel zijn gescreend maar de Gevolmachtigde ministers niet.

,,Dat komt omdat zij geen echte ministers zijn, maar ambtenaren die hun regering per volmacht vertegenwoordigen.”

In het geval van Wiels blijkt niet eens haar cv op juistheid te zijn gecontroleerd zodat lang verborgen is gebleven dat zij ten onrechte een academische titel voert en ook helemaal geen topfunctie bij ABN Amro heeft bekleed.
Volgens Van Raak dient de integriteit van degenen die deel uitmaken van de Rijksministerraad boven elke twijfel verheven zijn.

,,Wat in de Trêveszaal wordt besproken, is geheim en moet geheim blijven. Lekken is zelfs een strafbaar feit.”

,,Er komen allerlei internationaal gevoelige zaken aan de orde, zoals verdragen met andere landen. Onder meer over de bestrijding van belastingontduiking, mensenhandel, drugssmokkel en terrorisme”

, aldus het Kamerlid die zich kan voorstellen dat bondgenoten zoals de Verenigde Staten het geen veilig idee zullen vinden dat de desbetreffende documenten onder ogen komen van functionarissen van wie de achtergronden op geen enkele manier zijn gecontroleerd.

,,Je opleiding of carrière doet er niet toe bij de vraag of je wel of niet zitting mag nemen in de Rijksministerraad. Maar iemand die liegt, fraudeert en bovendien anderen intimideert hoort daar niet. Aan de betrouwbaarheid van de leden van de Rijksministerraad mag niet worden getwijfeld.”

Van Raak:

,,Het is opnieuw een bewijs dat wij binnen het Koninkrijk een democratisch probleem hebben.
Wij doen wel alsof wij één Koninkrijk zijn, maar dat is gewoon niet zo.
Daarom hebben collega André Bosman van de VVD en ik in een initiatiefnota gepleit voor een gemenebestconstructie.
Het Statuut is voor alle landen een te strak korset.”

Het SP-Kamerlid wil dat idee betrekken bij de evaluatie in 2015 van de op 10-10-’10 van kracht geworden nieuwe staatkundige verhoudingen.

,,Maar dat onze minister-president Rutte als voorzitter van de Rijksministerraad niet kan controleren wie er in de Trêveszaal aan tafel zitten, ga ik zeker aan de orde stellen bij de komende behandeling van de begroting voor Koninkrijksrelaties.”

To Top

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *