Zorgen onderwijs Statenbreed

Goed onderwijs moetOnderwijs heeft in de Staten veel aandacht gekregen. Vooral de grote zorgen bij de verschillende Statenleden zijn uitvoerig besproken.
Van het onderhoud aan gebouwen, de schoolinventaris, tot de vorming van leerkrachten, de leerlingen als ook de situatie van ouders kwamen aan bod.


Er is inhoudelijk ingegaan op de kwaliteit van het onderwijs en de vraag wat voor kinderen Curaçao wil voortbrengen.
Marilyn Moses (PAIS) benadrukte dat het onderwijs de manier is om het tij te keren en veranderingen teweeg te brengen in de samenleving.
Behalve kennisoverdracht is het onderwijs ook geschikt om de kinderen cultureel te vormen.
Zij benadrukt dat in elk geval iedereen het hierover eens is en dat Statenbreed de zorgen over het onderwijs gedeeld worden.
Ook de vorming na school is door verschillende Statenleden naar voren gebracht: de rol van de buurthuizen is door Davelaar aangekaart, maar ook het belang van vorming op vooral sociaal- cultureel gebied is aan de orde gekomen.

Wini Raveneau (PS) riep op tot actie: ,,Laten we het onderwijs verbeteren en een systeem opzetten dat past bij onze leerlingen en onze cultuur.”

Zij onderstreept het belang van het vormen van een eigen identiteit en ziet dat de kinderen nog altijd met tegenzin naar school gaan.
De school moet volgens haar meer Curaçaos worden, meer aansluiten bij de cultuur en de kinderen van het eiland.
Koeiman roept om één kapitein op het schip.

,,We moeten bij de professionals in het veld zelf te rade gaan wat de problemen zijn, er is kennis genoeg. Dan moet er een nationale dialoog op gang gebracht worden en moeten de problemen eens goed aangepakt worden”, aldus Koeiman.

Hij wees ook op de grote verschillen tussen scholen, de goede en de slechte scholen. ,,Van gelijkheid in het onderwijs is geen sprake.”

bron: Antiliaans Dagblad

Advertentie

To Top

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *