Zwavelvervuiling in het Koninkrijk blijft doorgaan

Zwavelvervuiling in het Koninkrijk blijft doorgaan

Zwavelvervuiling in het Koninkrijk blijft doorgaan

WILLEMSTAD – De zwalveldioxide concentraties onder de rook van de Isla hebben in de maand mei astronomische hoogtes gehaald. Dat zegt SMOC, de milieuorganisatie op Curaçao, die zich verzet tegen de luchtvervuiling op het eiland.

Volgens de milieustandaarden van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO, is een 24-uursgemiddelde van meer dan 20 µg/m3 zeer schadelijk voor de gezondheid. De oude vergunningsnorm op Curaçao ligt op 80 µg/m3. Zwaveldioxide (SO2) is een gas dat wordt gevormd bij de verbrandingsprocessen van voornamelijk fossiele brandstoffen.

De voornaamste emissies zijn afkomstig van elektriciteitscentrales, raffinaderijen, verkeer en industrie. Emissie vindt plaats naar lucht, maar via atmosferische depositie komt zwaveldioxide ook in de bodem of water terecht. Zwaveldioxide kan in de lucht, bodem of water omgezet worden in zwavelzuur en draagt hierdoor bij aan de verzuringproblematiek.

Zwaveldioxide is zeer vergiftig bij inademing en kan kanker veroorzaken. Het is irriterend voor de ogen en de ademhalingswegen. Zwaveldioxide in de lucht is nadelig voor de gezondheid, vooral voor CARA-patiënten. Ook bij gezonde mensen kan zwaveldioxide leiden tot luchtwegaandoeningen en schade aan longweefsel veroorzaken.

Zoals in de grafiek te zien is, worden zelfs de zwakkere milienormen van Curaçao bijna dagelijks overschreden.

Bron: Persbureau Curaçao

Een Reactie op “Zwavelvervuiling in het Koninkrijk blijft doorgaan

  1. Schande, dat deze stinkfabriek gewoon door kan gaan.
    Asjes woont vast niet 0nder de rook!!!!!!!!!!!!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *