Afname aantal werkgevers

CBS2Willemstad – Hoewel het aantal kleine zelfstandigen in 2013 is toegenomen met ruim 670 personen, constateert het Centraal Bureau voor de Statistiek Curaçao (CBS) dat het aantal werkgevers in 2013 fors is afgenomen.

,,Deze categorie is met bijna 1.000 personen ten opzichte van 2011 afgenomen en telt nu 1.321 personen”, aldus het CBS.

Dat er meer kleine zelfstandigen bij zijn gekomen dicht het onderzoeksbureau toe aan een toename van de informele sector. CBS:

,,Uit onderzoeken van het CBS in het verleden, is gebleken dat de informele sector voor het grootste gedeelte uit personen met losse jobs en freelancers en kleine zelfstandigen bestaat. De categorie ‘losse job/freelance’ is in 2013 met ruim 1.700 personen fors toegenomen ten opzichte van 2011 en telt nu 7.429 personen. De toename van het totaal aantal werkenden is bijna volledig het gevolg van de toename in deze categorie.”

Daarnaast komt uit het Arbeidskrachtenonderzoek (AKO) van CBS naar voren dat het aantal werknemers in vaste dienst toegenomen is met ruim 650 personen en dit jaar 40.298 personen bedraagt.

,,Een stijging van iets meer dan 2 procent ten opzichte van oktober 2011”, aldus CBS.

Daarentegen is het aantal werknemers in tijdelijke dienst nagenoeg ongewijzigd gebleven. Maar het gaat hier dan ook om een categorie die naar verhouding klein is.

bron: Antiliaans Dagblad

Advertentie

To Top

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *